คำขวัญอปพร.จ.ราชบุรี - "ทรัพยากรดินน้ำป่ามีคุณค่า บรรพบุรุษฝากรักษาให้ลูกหลาน"      อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี - จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ ผอ.สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ด้วยชีวิต      อปพร.เขต๒สุพรรณบุรี - คำขวัญของเรา "รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย"      อปพร.ราชบุรี - "อปพร.ราชบุรี ต้านภัยบุกรุกป่าสวนผึ้ง ป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของประเทศชมคลิปที่ www.magrood.com
ค้นหา :
      
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
ประธานอปพร.เขต๒มอบข้อมูลรุกป่าสวนผึ้งรองผอ.ข่าว กอ.รมน. (1)
อบรมเสริมศักยภาพอปพร.2553 (1)
ซ้อมแผนไฟไหม้ตลาดร้อยปีสามชุก (1)
ประชาคมครั้งที่๒/๒๕๕๓ ณ ท่าน้ำเจ็ดเสมียน (1)
คณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง (1)
หน่วยเคลื่อนที่เร็วอปพร.จ.ราชบุรีเตรียมพร้อม (1)
สถานีอปพร.การสื่อสารบ้านบ่อมะกรูดตั้งจุดบริการประชาชน (1)
เยี่ยมจุดบริการประชาชน (1)
เตือนภัยแผ่นดินไหว (1)
ประชุมประชาคมอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี (1)
ต้อนรับผอ.เขต ๒และประชุมกรรมการอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี (1)
นายกเทศบาปากท่อเจ้าภาพประชาคมอปพร.เขต๒ (1)
กองเกียรติยศงานศพอปพร.บุญยืน พุ่มพวง (1)
อปพร.จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานที่ ศูนย์ปภ.เขต ๗ (1)
สรุปงานยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บปฏิบัติการจุดบริการประชาชนเทสกาลปีใหม่ (1)
อปพร.เปิดธนาคารโคกระบือที่บ่อมะกรุด (1)
อปพร.เยี่ยมจุดบริการประชาชน (1)
เปิดจุดบริการขับขี่ปลอดภัยที่เจ็ดเสมียน (1)
เปิดจุดบริการประชาชนที่บ่อมะกรูด (1)
คณะอปพร.เยี่ยมผวจ.ราชบุรี (1)
อบรมอปพร.ที่บางป่า (1)
อปพร.ชัยนาทเยี่ยมอปพร.ราชบุรี (1)
ซ้อมแผนรถไฟชนกับรถปิ๊กอัพ (1)
อปพร.ดำเนินสะดวกประสบเหตุเสียชีวิต (1)
พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ๗วันขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้องค์ชาชันย์ (1)
บรรยากาศ๕ธันวามหาราช๒๕๕๒ (1)
๕ธันวามหาราช อปพร.ทั้งชาติมหาปิติ (1)
รวมพลังอปพร.ราชบุรีถวายพระพรในหลวง (1)
อปพร.คือองค์กรพลเมืองคุณธรรม (1)
อปพร.ประชุมสวัสดิการอปพร.ราชบุรี (1)
กองเกียรติยศร่วมเป็นเจ้าภาพคุณพ่ออปพร.ปากท่อเสียชีวิต (1)
อปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังถวายพระพรในหลวงททบ.5 (1)
อปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังถวายพระพรในหลวง (1)
อปพร.ศูนย์เขต 2บรรยายสรุปต่ออธิบดี (1)
กองเกียรติยศร่วมเป็นเจ้าภาพคุณพ่ออปพร.เขาชะงุ้มเสียชีวิต (1)
หัวหน้าสถานีอปพร.ชุมชนเคารพศพคุณแม่อปพร.เสียชีวิต (1)
อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี 2552 (1)
อปพร.ร่วมงานเกษียณปภ.เขต2สุพรรณบุรี (1)
ซ้อมแผนภัยพิบัติสารเคมี (1)
อปพร.เขต2ผงาดเป็นวิทยากรแถลงผลงานมหาดไทย (1)
ประธานเขต2นำกองเกียรติยศเคารพศพคุณพ่อสมบัติ เปี๊ยะดี (1)
เยี่ยมศูนย์อปพร.หนองขาม (1)
อปพร.จ.ราชบุรี ไถ่ชีวิตโคกระบือถวายราชกุศล12สิงหาราชินี (1)
กองเกียรติยศอปพร.จ.ราชบุรี (1)
5 รั้วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด (1)
ผู้นำศาสนาจังหวัดราชบุรี (1)
เปิดศูนย์อปพร.ประสาทสิทธิ์ (1)
กองเกียรติยศปฏิบัติหน้าที่ตำบลขุนพิทักษ์ (1)
อบรมอาสาตำรวจบ้าน (1)
ประชุมประชาคมอปพร.สัญจร2/2552 (1)
อปพร.จัดมหกรรมวันต้านยาเสพติดโลกที่จังหวัดชัยนาท (1)
ประธานศูนย์อปพร.เขต2พบอธิบดีกรมการปกครอง (1)
อปพร.สู้ภัยเศรษฐกิจ (1)
ไฟไหม้ราชบุรี (1)
"อปพร.ราชบุรีต้านภัย รวมใจเป็นหนึ่ง" (1)
ทอดผ้าป่าอปพร.จังหวัดราชบุรี (1)
อปพร.อบรมเยาวชนเมืองเพชร (1)
ประชุมกรรมการศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี (1)
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี "อปพร.ราชบุรีต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง" (1)
ยกเลิกพ.ร.บ.ฉุกเฉิน (1)
อปพร.พบ ผวจ.ราชบุรี (1)
กองเกียรติยศร่วมงานศพมารดาอปพร.โพหัก (1)
แถลงข่าวอปพร.จัดงาน"อปพร.ราชบุรีต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง" (1)
แถลงข่าวความสำเร็จอปพร.บ้านบ่อมะกรูด (1)
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน (1)
เปิดจุดบริการประชาชน (1)
โรงงานระเบิดที่ฟิลิปินส์ (1)
แผ่นดินไหวที่อิตาลี่ (1)
รวมพลังอปพร.จ.ราชบุรี (1)
วัน อปพร. (1)
กำหนดการประชุมอปพร.ประจำเดือน (1)
อปพร.จังหวัดยะลา สร้างสัมพันธ์กับราชบุรี (1)
อปพร.หนังเหนียว (1)
สื่อชุมชนอปพร.News (1)
ประธานศูนย์ปภ.เขต2 ได้รับการสรรหาเป็นประธานอนุสภาองค์กรชุมชน (1)
คัดเลือกประธานกรรมการศูนย์เขต2 (1)
จับพระเก๊-แก๊งปลอมบัตรประชาชน (1)
ประชุมอปพร.ระดับเขต 2สุพรรณบุรี (1)
ประชุมประชาคมอปพร.ระดับจังหวัดราชบุรี (1)
จุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่2552 (1)
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ2551 (1)
ผังโครงสร้างศูนย์ อปพร. (1)
ระเบียบ อปพร. (1)
อปพร. สาร (1)
หนังสือสั่งการ (1)
กิจกรรม อปพร. (1)
คู่มือ (1)
นโยบายการเพิ่ม อปพร. (1)
สมาชิก อปพร. ในฐานข้อมูล (1)
ทำเนียบ/ ข้อมูล อปพร. (1)

ฟังเสียงออนไลน์
เพลงมาร์ชอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายฝ่ายพลเรือน
  มีต่อ>>

เว็บบอร์ด
แจ้งการเสียชีวีตของ อปพร.ท.ต.หลักเมือง
ฝากข่าวเรื่องเรียนศิลปวัฒนธรรมจีนฟรีครับ
ฝึกอบรม อปพร ไม่ได้บัตรแล้วยังไม่เคยถูกเรียกหรือนำไปฝึกเพิ่มเติมเลย
หน้าที่อปพร.คืออะไรครับ
อยากเป็น อปพร.จังค่ะ
ชื่นชอบอปพร.
สวนสนามวันอปพร.22มีนาคม 2552
สวนสนามวันอปพร.22มีนาคม 2552
อปพร.
อปพร.
ไปหน้ากระทู้รวม >>

ดู VDO ออนไลน์
วีดีโอ ประชุมสัญจร อปพร.เขต 2 (ที่ราชบุรี)
  มีต่อ>>

 


Web Link 

ประธานอปพร.จังหวัด ราชบุรีและคณะปฏิรูป ประเทศไทยแถลงข่าว ปฏิรูปดินน้ำป่าสวนผึ้ง และยาเสพติด๒๑กค.๕๓

  อปพร.ราชบุรีร่วมอบรมสร้างเสริมศักยภาพ2553
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวย
การศูนย์ฯ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี จัดอบรมเสริม
สร้างศักยภาพอปพร.เขต ๒ ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ๕๐ คน จังหวัดนครปฐม๕๐คน
จังหวัดกาญจนบุรี ๕๐ คนและจังหวัดราชบุรี ๕๐ คนเพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้อุปกรณ์ การมีทักษะในการบรรเทาสาธารณภัย ภัยเปิดจากธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์
เป็นที่เข้มแข็งที่สุด เพื่อเตรียมอนุรักษ์ป่าอำเภอสวนผึ้งเพราะมีผู้บุกรุกที่มีอิทธิพลการเมือง
อิทธิพลมือที่มองไม่เห็น เราจะใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วรักษาป่า และจะไม่ยอมอำนาจเถื่อนเข้า
มารังแกคนราชบุรี การอบรมสามารถสร้างความฮึกเหิม แหลมคมต่อคนคิดร้ายต่อประเทศโดยเฉพาะผืนป่าผืนสุดท้ายกำลังถูกทำลาย ธัมมสัญญ์ประกาศจะรักษาผืนป่าใว้ให้ลูกหลานด้วยชีวิต อบรม ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ วิถีไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีต้องขอขอบคุณ นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ และนายประมวล โพธิ์หล้า หัวหน้าฝ่ายธุรการชำนาญการ ที่ดูแลการใช้อาวุธ/อุปกรณ์อย่างปลอดภัย
{youtube_video url=http://www.youtube.com/v/uqPnRDO6fGg&hl=en&fs=1}  อ่านต่อ>>
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
ส.อบจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ตัวแทนองค์กรท้องถิ่นเขตเลือกตั้งที่ ๒
นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ตัวแทนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ดูแล
อปพร.จังหวัดราชบุรี นายสุวิชัย ธีระทีปสกุล ประธานสภาองค์กรชุมชน
ตำบลเจดีย์หัก ร.ต.อ.สนิท อาวารี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลดอน
ตะโก ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
นายยิ่งเจริญ อำนวยศิลป์ สมาชิกเทศบาลสวนผึ้ง นายอุทัย แสงนุ่ม สมา
ชิก อบต.ดอนใหญ่ ด.ต.ชัยกร จิตรคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอโพธาราม
นายชัยพร บำรุงพงษ์ อปพร.ดีเด่นปี๒๕๕๓ นายวัชรวิชญ์ รอดจินดา อปพร.
ดีเด่นปี ๒๕๕๓ และแกนนำชุมชน ๑๒๐ คนสัมมนาหาทางออกวิกฤตประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาทำลายป่าสวนผึ้งราชบุรี นายยิ่งเจริญ อำนวยศิลป์ ประ
กาศเป็นเจ้าภาพในการรักษาทรัพยากรดินน้ำป่าสวนผึง ที่สัมมนาเห็นชอบ
และให้การสนับสนุน และยังถกปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมอีกมากมาย
ที่สัมมนาสรุปเราจะรวมพลังกันนแก้ปัญหาอย่างเข้มแข็ง แม้กระทั่งจะต้อง
ชนยักษ์ชนมาร ชนอิทธิพล ชนกับคนมีอำนาจ ชนกับคนคิดไม่ดีต่อชาติ
จะเอาสวนผึ้งเป็นเมืองเวสเทิร์นซีบอร์ด หวังไปเถิดพวกมีอำนาจล้นฟ้าทั้ง
หลาย แทนที่จะทำคุรประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง กลับมีอำนาจวาสนาแล้ว
จะมาทำลายประเทสไทยเสียเอง และพวกนี้เป็นบุคคลต่างถิ่นทั้งสิ้น เราจะ
ทำให้เห้นว่าคนราชบุรี จะไม่ยอมให้คนเสียชาติเกิดอย่างพวกคุณทั้งหลาย
ทำตามอำเภอใจ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด  อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกทำลายป่าอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาศัยเป็นประธานเครือข่ายข่าวประชาชนเพื่อความมั่นคงในจังหวัดราชบุรีและเป็นประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นำข้อมูลการบุกรุกป่า การทำลายป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรดินน้ำป่า ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศโดยมีนายทุนทุกระดับ อิทธิพลจากอำนาจหลายอำนาจ การถือครองที่ผิดกฎหมาย มีการเอื้อผลประโยชน์จากการบุกรุกที่โจ๋งครึ่ม ไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐ และกฎหมาย ยังมีการใช้กฏหมู่จากอิทธิพลนอกพื้นที่ เข้ารายงานต่อพลโทจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร รองผู้อำนวยการส่วนการข่าว สำนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักรหรือกอ.รมน. พร้อมกับ พ.อ.อังกูร เอี้ยงทอง น.อ.รจนกร ปุยติ พ.ท.ภาคภูมิ ผ่องจิตรฯ
เพื่อขยายผลการตรวจสอบการถือครอง ซึ่งจะได้ประสานไปยังกรมธนารักษ์ยุติการเช่าใว้ก่อนจนกว่าคณะทำงานจะได้ตรวจสอบผลการรุกป่าว่ามีอะไรที่ยังไม่มีความชัดเจนและยังต้องแสวงความร่วมมือจาประชาชนในพื้นที่ ให้ร่วมกันรักษาป่ารักษาต้นน้ำลำธาร รักษาทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลใว้ให้ลูกหลานไทย อย่างเข้มแข้งโดยได้ได้มอบให้ที่เขตพื้นที่สวนบวกหาดอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ต้องขอขอบคุณ พ.อ.อังกูร เอี้ยงทอง ผู้การข่าวกอ.รมน.เป็นฝ่ายที่พลโทจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ประสานงานเรื่องการทำลายป่าที่สวนผึ้ง ราชบุรี ผู้การจะประสานทุกภาคส่วนเพื่อการรักษาทรัพยากรดินน้ำป่าสวนผึ้งสุดความสามารถ และให้พ.ท.ภาคภูมิ ผ่องจิตรคุ้มครองคณะทำงาน และติดตามกลุ่มทุนกลุ่มอิทธิพล กลุ่มอำนาจอย่างเฉียบขาด ในฐานะทหารหาญของชาติ เพื่อชาติและประชาชน และยังมี น.อ.รจนกร ปุยติ ผู้ประสานงานเครือข่ายข่าวประชาชน กอ.รมน.พ.ท.สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ ร.ท.ประสาน หม่นพันธ์จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ปริวัตรชกุลแก้ว
 อ่านต่อ>>
  ซ้อมแผนไฟไหม้ตลาด๑๐๐ปีสามชุก
ซ้อมแผนไฟไหม้สามชุก ตลาด๑๐๐ปี อลหม่านทั้งตลาด
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๒ สุพรรณบุรี โดย ผอ.สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์
ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ความรุน
แรงระดับ ๓ โดยได้เชิญท่านอนุชา โมกขเวส อธิบดีกรมปภ.ร่วมปฏิบัติการและสังเกตุ
การณ์ทุกขั้นทุกตอนของการฝึกซ้อมแผน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้า
ที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ประชาชน และ อปพร. ซึ่งอปพร.เขต
๒ นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต ๒ นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธาน
จังหวัดสุพรรณบุรี นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานจังหวัดนครปฐมได้นำ อปพร.และ
OTOS เข้าร่วมปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย และเป็นการทดสอบครื่องมือ
อุปกรณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การอำนวยการสั่งการเหตุฉุกเฉิน ระบบ ICS การจะ
อพยพที่ถูกต้องปลอดภัย ตลอดจนการประสานการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านอธิบดีกล่าวว่า ถ้าท้องถิ่นใดมีการซ้อมมีการเตรียมพร้อมมีการเฝ้าระวัง มีอุปกรณ์
ก็ถือว่าเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือหรือกู้ภับได้ทันที่ ศูนย์ ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี ได้รับ
คำชื่นชมจากนายอนุชา โมกขะเวส ว่าทั้ง อปพร. OTOS มีขีดความสามารถที่เป็นแบบ
อย่างของอาสาสมัครที่ดีที่สุด ในการซ้อมแผนครั้งนี้ คณะอปพร.ยังได้รับการสนับสนุน
โครงการอปพร.ต้นแบบจาก ท่านศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมปภ.ที่เสนอให้
ยกระดับอาสาสมัครอปพร.ให้มีศักยภาพการช่วยเหลือ การกู้ชีพ กู้ภัย ตามพื้นที่ท้องถิ่น
ในการซ้อมแผนครั้งนี้ ผู้ประสานงานที่เข้มแข็งก็คือหญิงเหล็กสุพรรณฯ คือคุณสมเจตน์
พรหมสุนทร ปภ.จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ตลาด๑๐๐ปี สามชุก
ติดตามชมคลิปwww.magrood.com
หรือ www.thaiccnews.com
 อ่านต่อ>>
  อปพร.เขต ๒ ประชุมผนึกกำลังปลุกป่าต้านรุกป่าสวนผึ้ง
นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ ปภ.เขต๒สุพรรณบุรีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี เปิดเวทีประชุม
กรรมการระดับเขต ประกอบด้วย นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธาน อปพร.จ.สุพรรณบุรี นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จ.นครปฐมนายฐิกภัณฑ์ หมั่นดี ประธานจ.กาญจนบุรีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่จากเขต ๒ และ เจ้าหน้าที่๔จังหวัด เพื่อพิจารณาจัดประชุมประชาคมระดับเขต๒/๒๕๕๓โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมคือการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อการป้องกันภัยทางถนน ที่ประชุมมีการวางแผนในการนำกำลังอปพร.ต่อสู้เรื่องกาทำลายป่าสวนผึ้งราชบุรี การที่จะแสดงพลังต้านยาเสพติดที่บ้านบ่อมะกรูด และการรับรางวังอปพร.ดีเด่นระดับเขต๒สุพรรรบุรี วึ่งแต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องการพัฒนาทั้งสิ้น เช่นการพัฒนาเป็นนักข่าว ถ่ายภาพเป็น ถ่ายวีดีโอเป็น เขียนข่าวเป็น ใช้คอมพิวเตอร์เป็น การช่วยเหลือทางน้ำ ทางบก ทางอากาศการเป็นผู้เสียสละทั้งกายใจ และความสุข ความดี ความสามารถ อปพร.มุ่งมั่นสู่เป้าหมายด้วยความสำเร็จพร้อมกันที่จะสู่ยุคนวัตกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างสุดความสามารถ เมื่อ๒๐ก.ค.๕๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันเขต๒ สุพรรรณบุรี  อ่านต่อ>>
  อปพร.จังหวัดราชบุรีนำกำลังถวายพระพรในหลวงที่ททบ.5
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต 2สุพรรณบุรี ประธานศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี และประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด นำคณะกรรมการ อปพร.จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดราชบุรี เครือข่ายบ่อมะกรูดร่วมมิตร เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยุติธรรมชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูดสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ และสภาองค์กรวิทยุ-โทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งชาติ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิโรจน์ พูนสุข ประธานสภาองค์กรวิทยุ-โทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งชาติ
2. นายมณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ
3. นายกิตติธัช อุ่มเอิบ ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันหมู่บ้านบ่อมะกรูด
4. นายสิทธิชัย คุ้มอนุวงศ์
5. ม.ล. วันชัย นวรัตน์
6. นางสาวปัญญาทิพย์ สหัสสะโลกนารถ
7. นายทองหยาด หนองผือ
8. นางสาวมุกนัดดา พิทักษ์มหาเกตุ
9. นายจงเป็นณี เรืองพร้อม
10.นางสาววรรณาภรณ์ ปริสุทธกุล
11.นายกฤศ วรรณทวี
12.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธาน อปพร.ศูนย์เขต 2 สุพรรณบุรี
ออกรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ 82 พระพรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 หมู่บ้านบ่อมะกรูด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 น้อมนำพสกนิกรกล่าวคำถวายพระพรดังนี้
ห้าธันวามาบรรจบครบปีแล้ว
ขอพ่อแก้ว พ่อแผ่นดิน ปิ่นเกศี
พระชนมายุยิ่งยืนนานร้อยพันปี
พระพลานามัยแข็งแรงดีมิโรยรา

เหล่าลูกไทย จงรักภักดีมีจิตมั่น
ทุกชีวันถวายพ่อขออาสา
พ่อทรงเป็นแบบอย่างสร้างพารา
ด้วยศรัทธาเจริญตามพ่อดำเนิน

แปดสิบสองพรรษาดิถีพ่อมีสุข
เหล่าลูกๆประชาไทยใจสรรเสริญ
ขอถวายพระองค์ทรงพระเจริญ
ขออัญเชิญเทวัญประทานพร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้
สามัคคีรวมใจไทยมิถ่ายถอน
หกสิบห้าล้านดวงใจถวายพระพร
เป็นอนุสรณ์ไทยจงรักเทิดภักดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้า
-สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
- สภาองค์กรวิทยุ-โทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งชาติ
- กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
- พสกนิกรหมู่บ้านบ่อมะกรูด
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ
- อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี
- อปพร.จ.ราชบุรี
- สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
- สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
- เยาวชนทีบีนัมเบอร์วันหมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่บ้านบ่อมะกรูดและคณะถวายพระพร 12ท่าน ขอขอบคุณ ผอ.ททบ.5 ที่สนับสนุนให้หมู่บ้านบ่อมะกรูดและเครือข่ายได้มีโอกาสสิริมหามงคล ถ่ายทำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า กทม.  อ่านต่อ>>
  อธิบดีอนุชา โมกขะเวส เยี่ยมศูนย์ อปพร.เขต 2
นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยี่ยมศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี โดยมี ผอ.พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย นางสมเจตน์ พรหมสุนทร ปภ.จ.สุพรรณบุรี น.ส. กฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จ.ราชบุรี นายไชโย ฤทธิ์ณรงค์ ปภ.จ.กาญจนบุรีนายคมสัน สุวรรณอัมพาปภ.จ.นคร ปฐม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์เขต 2 ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานของพื้นที่เขต 2 ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ซึ่งแต่ละพื้นที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งความพร้อมความมีศักยภาพ และการมีหลักธรรมาภิบาล ในส่วนไฮไลน์ของการนำเสนอคือ ผลงานของอปพร.ศูนย์เขต 2 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้กล่าวขอบคุณท่านอธิบดีกรมป้องกันฯในกรณีที่เป็นห่วงเป็นใยอปพร.มาโดยตลอด ทั้งเรื่องการที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ เรื่องการเป็นผู้นำเสนอผลงาน กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 9 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาและเรื่องศักยภาพของ อปพร.ที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือภัยพิบัติ เฝ้าระวังภัยทุกชนิด ทั้งการจัดทำตัวชี้วัด ความดี ความสุข และความสามารถ ทั้งหมดคือหัวใจของ อปพร.เป็นที่ชื่นชมของท่านอธิบดี และกล่าวขอบคุณ แกนนำอปพร. อย่างนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และขอให้ช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัยต่อไป โอกาสนี้ ผอ.พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ได้มอบพระของขวัญผงสุพรรณยักษ์ให้กับอธิบดี และท่านสัญญาว่าจะสนุบสนุนงาน อปพร.อย่างเต็มที่ ซึ่งนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบได้สรุปว่า อปพร.ขอเสนอเชิงนโยบาย คือ
1. วันอปพร.22มีนาคม ของทุกปี อปพร.ศูนย์เขต 2 ขอแสดงแสนยานุภาพสวนสนามเอง
2. จัดเวทีผู้นำออกแผนงานและยุทธศาสตร์เป็นของ อปพร. เพื่อขับเคลื่อนงานอปพร.ระดับชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี  อ่านต่อ>>
  อปพร.จังหวัดราชบุรีนำกำลังถวายพระพรในหลวงที่ศิริราช
อปพร. จังหวัดราชบุรี นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้นำกำลังอปพร.จังหวัดราชบุรีจำนวน 15 นายเดินทางจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมภารกิจสำคัญของชาติ คือการถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านได้ตรากตรำพระวรกายจนพระประชวร จึงนำช่อดอกไม้ถวายแด่พระองค์ท่าน ร่วมกับพสกนิกรที่มากันเนืองแน่น เป็นที่ปลาบปลื้มในการแสดงออกของประชาชน อปพร.ราชบุรี ได้นำเรียนต่อ กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ปภ.จ.ราช บุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผวจ.ราชบุรี และผอ.พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผอ.ศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณ บุรี ที่ท่านสนับสนุนงาน อปพร.ด้วยดีตลอดมาวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.  อ่านต่อ>>
  ประธานศูนย์ อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรีต้อนรับอปพร.ชัยนาท
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด (Bomagrood Community Learning Center)โดยการนำของนายวินัย คงนะภา รองประธานชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางสวรินทรื กูดเพตรา อสม.ชุมชน นางบุญธรรม เพ็งพิน อปพร.ชุมชน นางอ่ำ อุ่มเอิบ แม่ครัวสายใยรักชุมชน นางสาวเรไร ชุนเกษา สตรีชุมชน เปิดชุมชนต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เครือข่ายต้านยาเสพติดจังหวัดชัยนาท นำโดย นายวินัย สุเยาว์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท นางสาวอุทิศญา สกุลรักษ์ นวก.ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท กำนันตำบลคุ้งสำเภา ผู้ใหญ่สำเริง มณีสุข ผู้ใหญ่บ้านตำบลนางลือ นางสาวประจิตร์ ขาวสบาย และเครือข่ายจากอำเภอมโนรมณ์ อำเภอหันคา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเมือง จำนวน ๘๐คนดูงานเครือข่ายต้านยาเสพติด เครือข่ายอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี เครือข่ายอปพร.ราชบุรี เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย อปท.เป็นไปอย่างเผ็ดร้อน และสร้างอุดมการณ์แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ ภัยอุบัติเหตุ และภัยทางท้องถนน วิทยากร นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชนบ้านบ่อมะกรูดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชน หมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี และประธานกรรมการอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต ๒ ปลัดประยูร อรัญรุท ปลัดป้องกันอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.ดำเนินสะดวก นายชูศักดิ์ ศุกระศร ประธานอปพร.อำเภอปากท่อ นายดำรงศักดิ์ ทารการ หัวหน้าชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอำเภอโพธาราม นางสมคิด อ้อยหวาน หัวหน้าทีมอปพร.เทศบาลบ้านโป่ง และ อปพร.จากสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสาร อปพร.ชุมชน บ้านบ่อมะกรูด รวม ๕๐ นายตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ นายเดโชพล พรศิริปัญญา อายุ ๕๐ ปี อปพร.อำเภอดำเนินสะดวก ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจักรยานยนตร์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ บำเพ็ญกุศลศพที่วัดโชติฯเพื่อเคารพศพและเชิดชูคุณงามความดีของ อปพร.สืบไป ด้วยการวางหรีด มอบเงินสวัสดิการ และมอบเงินช่วยจากสมาชิกอปพร.ด้วยกัน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ วัดโชติฯอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี / สำนักข่าวอปพร.นิวส์  อ่านต่อ>>
วันที่ 10-11 มีนาคม 2552 สัมมนาสื่อชุมชนทั้งประเทศ 200 คนสื่อชุมชนระดับชาติ ทั้งวิทยุชุมชน สื่อเว็บไซด์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวัฒนธรรม และสื่อ อปพร. ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สื่อชุมชน ให้สอดคล้องร่วมกำหนดนโยบาย และแผนงานปฏิรูปสื่อ เพื่อการเป็นสื่อสาธารณะ ที่ทำให้ประชาชนในชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน พ.อ.ดร.นที ศกุลรัตน์ ประธานคณะทำงานกิจการวิทยุกระจายเสียง(กทช.) นายปาฏิหารย์ บุญรัตน์ เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะทำงานสื่อชุมชนแห่งชาติ และตัวแทนมูลนิธิอิสรา ดำเนินรายการโดย คุณวิภาศศิ ช้างทอง ระดมประเด็นวิทยุชุมชน เว็บไซด์ชุมชนยุทธศาสตร์สื่อชุมชน และแนวทางการพัฒนาเชื่อโยงสื่อชุมชน เพื่อการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เมื่อตกผลึกทางความคิด จึงได้เชิญนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มารับข้อเสนอ โดยตัวแทนสื่อชุมชนคือนายมณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ เป็นผู้อ่าน
ข้อเสนอต่อรัฐในการพัฒนาสื่อและปฏิรูปสื่อชุมชน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ต้องขอขอบคุณ รักษาการผอ.สิน สื่อสวน ที่สนับสนุนสื่อภาคประชาชน อย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่อง)

 อ่านต่อ>>
  อปพร.ยะลา เปิดความสัมพันธ์ อปพร.ราชบุรี
วันที่ 22 มีนาคม 2552
อปพร.จังหวัดราชบุรี นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร. ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณ บุรี เปิดศูนย์บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะอปพร.จากจังหวัดยะลา โดยการนำของนายเจริญ จินดาพล ประธาน อปพร.จ.ยะลา และคณะอปพร.พร้อมเจ้าหน้าที่ ปภ.จ.ยะลา จำนวน 20 คน พบปะสร้างความสัมพันธ์ระดับศูนย์เขต12 ซึ่งมี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการประสานความที่จะให้สร้างสุขให้เกิดในดินแดนผืนแผ่นดินไทย มีการสื่อประชาสัม พันธ์ร่วมกันมีแผนงานสร้างกิจกรรมด้านศาสนา ด้านป้องกันภัย ด้านการช่วยเหลือ การใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเหตุ การเป็นเพื่อนเป็นข่าย ขยายความรัก ความหวังดีต่อสถาบัน อปพร.เขต12 เขต2 กรมป้องกันบรร เทาสาธารณภัยกระทรวงมหาด ไทย ประสบความสำเร็จอย่างสูง และบ่งบอกความเป็นหนึ่งสู่ความเข้มแข็งโดยมีการบันทึกความร่วมมือระหว่างเขต12 และเขต 2 อย่างคนมีอุดมการณ์โดยที่ อปพร.จ.ยะลา ได้เดินทางมาสวนสนาม ในวัน อปพร. ณ สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง และมีการประสานงานพบปะพักค้าง อย่างอบอุ่นที่สุดต้องขอขอบ คุณ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต12ที่สนับสนุนการศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อปพร.ระดับเขตเมื่อ 22มีนาคม 2552 ณ บ้านบ่อมะกรูด  อ่านต่อ>>
  รวมพลังอปพร.จ.ราชบุรี
คณะกรรมการประสานงาน
อปพร.จังหวัดราชบุรี นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เปิดประ ชุมคณะกรรมการฉุกเฉินประกอบ ด้วยหัวหน้าชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทั้ง10 อำเภอหน่วยโมบายเคลื่อนที่ หน่วยกู้ภัย สวัสดิการและกองเกียรติยศ เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ของประเทศ ในยามที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหา โดยได้เชิญคณะสื่อชุมชนแห่งชาติ อ.มณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการ สสช.เตรียมความพร้อมในการปกป้องสถาบันหลัก ทั้ง 3 สถาบันให้เกิดความมั่นคงในฐานที่มั่นจังหวัดราชบุรี และได้ประสานงานไปยังศูนย์ อปพร.เขต 2สุพรรณบุรี ประกอบด้วย นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรีพร้อมกับประกาศตัวตนว่าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นการเตียมความพร้อมร่วมกับ อปพร.ทั่วประเทศเมื่อ 30 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์ อปพร.บ้านบ่อมะกรูด  อ่านต่อ>>
  อปพร.ปล่อยปลายี่สกล้านตัวที่โพธาราม
อปพร.จังหวัดราชบุรี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประมงอาสาจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับท่านวีระวัฒน์ ชื่นวารินทร์ รองผวจ.ราชบุรี และถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการปล่อยปลายี่สก 1 ล้านตัวเพื่ออนุรักษ์แหล่งอาหารแม่กลอง ตามคำขวัญย่านยี่สกปลาดี ให้ระบือลือลั่นจัดการกับการอนุรักษ์ ในโอกาศนี้ได้ร่วมกับท่านรอง ผวจ.ราชบุรี ต้อนรับ
อธิบดีกรมประมง ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ เปิดพิธีปล่อยปลายี่สก ริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าน้ำวัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ต้องขอบคุณ สื่อชุมชนแห่ง
ชาติ นำโดย อ.มณเฑียร สอดเนื่อง และอ.ปณิธิ เอี่ยมกิจ วิเชียร ศรีเวียงสาชนะการณ์ สืบศรี เฉลิมชน คงสมใจ ปิยพร ปทุมแย้ม ปาณิสรา ทองเพิ่ม ยุทธพล วรรณะเรืองศรี สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ย่านยี่สกปลาดี
ีหวัดราชบุรี เมื่อ 31 มีนาคม 2552  อ่านต่อ>>
  อปพร.เปิดจุดบริการประชาชน
วันที่ 11 เมษายน 2552
ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อสนับสนุนทางราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ในเทศกาลสงกรานต์ ปี2552 ลดการบาดเจ็บที่มีความสูญเสียในชุมชนและสังคมโดยรวม โดยใช้กลไก อปพร. อสม. ชรบ. กม.ตำรวจสายตรวจบ้านฆ้อง อาสาสมัครเยาวชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ่อมะกรูด
สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย สนับสุนอุปกรณ์ ซึ่งในโอกาสนี้คณะกรรมการชุมชนที่ตั้งจุดบริการ ได้ต้อนรับ นายปริญญา จาติเสถียร ผู้ตรวจราชการกรมปภ. และนางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรี ที่เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมชุมชนที่ช่วยเหลืองานรัฐบาล พร้อมกับชมเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเรื่องอปพร.เลี้ยงปลาดุก ปลูกสมุนไพร ปลูกผักปลอดสาร มุ่งเน้นชุมชนพึ่งตนเอง อย่างบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ 11 เมษายน 2552 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูด/สำนักข่าว ICT.
 อ่านต่อ>>
  ประธานอปพร.ราชบุรีเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่เป็นภาคประชาชน
วันที่ 14 เมษายน 2552
อปพร.จังหวัดราชบุรี นำโดยกำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี น.ส. กฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.ศูนย์เขต 2 สุพรรณบุรีพร้อมกำลังอปพร.ตรวจเยี่ยม จุดบริการบ้านบ่อมะกรูด มอบสิ่งของและ ตรวจเยี่ยมแบเป็นประเพณีในทุกๆปี เป็นการเยี่ยมจุดที่ 1
อปพร.จ.ราชบุรี และ ปภ.จ.ราชบุรี เยี่ยมจุดบริการบ้านหุบมะกล่ำ ที่นำโดยนายวิทูรย์ ศรีเกษม ประธานศตส.ภาคประชาชนตำบลบ้านเลือก และ อปพร.ตำบลบ้านเลือก เป็นจุดที่ 2
เยี่ยมจุดที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ต.หนองโพ นำโดยนายมนตรี มะลิ สารวัตรกำนัน และประธานเครือข่าย ศตส.ภาคประชาชน ตำบล หนองโพ และอปพร.ตำบลหนองโพ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เยี่ยมจุดที่ 4 เครือข่ายเจ็ดเสมียน นำโดยนายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ประธานเครือข่าย ศตส.ภาคประชาชนตำบลเจ็ดเสมียน พร้อม อปพร.
เยี่ยมจุดที่ 5 ได้รับการต้อนรับจากนางจำปา ฮวดมา ประธานศตส.ภาค ประชาชนตำบลบ้านสิงห์ และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบล บ้านสิงห์ ตั้งจุดบริการประชาชนในถนนสายรอง หมู่ที่ 12 ต.บ้านสิงห์
จุดที่ 6 ตรวจเยี่ยมอปพร.เทศบาลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก โดยมีนายก
เศมนตรีให้การต้อนรับ พร้อมฝ่ายป้องกันและ อปพร.เทศบาลบ้านไร่
เยี่ยมจุดที่ 7 ได้รับการต้อนรับจากนายอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าหน้าที่ ตำรวจ นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธาน อปพร.ดำเนินสะดวก พร้อมมอบ สิ่งของ เป็นขวัญกำลังใจ
จุดที่ 8 จุดสุดท้ายตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สี่แยกอำเภอปากท่อ
ซึ่งมีกำลังอปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์ มูลนิธิ ให้การต้อนรับ รับสิ่ง ของจากประธานอปพร.และปภ.จ.ราชบุรี
......จากการตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ เพื่อขวัญกำลังใจแล้วยังทราบถึง สถานการณ์ในพื้นที่ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การเพิ่ม การเฝ้าระวัง การช่วยเหลือการฟื้นฟู สวัสดิการต่างโดยให้อปพร. พึ่งพา ตนเองให้มากที่สุด เป็นผลให้ อปพร.จังหวัดราชบุรี ฮึกเหิม มีกำลังใจ ความคิดแหลมคม หัวใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อ 14-4-52 สำนักข่าวสื่ออปพร.จ.ราชบุรี www.cwpnews.com  อ่านต่อ>>
  แถลงข่าวจุดบริการประชาชน
จุดบริการชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เปิดแถลงข่าวการปฏิบัติการ "จุดบริการประชาชน" 7วันอันตราย โดยหัวหน้าชุดจุดบริการคือ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และรองหัวหน้าชุดคือนายวินัย คงนะภา พร้อมกับหัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง คือ
ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา ที่ปรึกษาจุดบริการคือ กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ นางนันทกา วัฒนาประยูร อ.ทองจุล ขันขาวอ.นฤมล อันตะริกานนท์ อ.มณเฑียร สอดเนื่อง อ.บัณฑร อ่อนดำนายเฉลิมชน คงสมใจ นายปณิธิ เอี่ยมกิจ นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ นางสาวกรรณิกา ณ บางช้าง นางสาวปาณิสรา ทองเพิ่ม นางสาวปิยพร ปทุมแย้ม ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในทุกเทศกาลความปลอดภัยทางถนนอาหาร 7 วัน 7 คืน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด โดยนางสาวหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางสาวเรไร ชุนเกษา นางสวรินทร์ กูดเพตรา นางบุญธรรม เพ็งพิน และนางอ่ำ อุ่มเอิบ ประชาสัมพันธ์จุดบริการคือ นายกิตติธัช - น.ส.นัฐลียา อุ่มเอิบ มีเหตการณ์สรุปได้ดังนี้
1. สอบถามเส้นทาง 15 ราย
2. พักผ่อนระยะทางไกล 7 ราย (นอนค้างจากนครศรีธรรมราช 8 คน)
3. ดื่มน้ำ-กาแฟ 35 ราย
4. อาบน้ำ แต่งตัว 12 ราย
5. เข้าห้องสุขา 42 ราย
6. เยี่ยมศึกษาดูงาน 18 คณะ
7. สรุปผลอุบัติเหตุเป็น 0 % อย่างเด็ดขาด
 อ่านต่อ>>
  วันอปพร.22มีนาคม2552 สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง
อปพร.จังหวัดราชบุรี 700 นาย พร้อมพลเชิญธง 80 นาย สวน
สนาม 28 นายพร้อมคณะนักกีฬาเขต 2 สุพรรณบุรี จำนวน 6 นายกรีฑาทัพเข้าสู่สนามไทย
ญี่ปุ่น-ดินแดง เพื่อร่วมกับ อปพร.ทั้งประเทศ สวนสนาม รับโล่ อปพร.ดีเด่น จังหวัดราชบุรี มีนายดำรงศักดิ์ ทารการ และนายอำนาจ แสวงทอง เป็น อปพร.ดีเด่นปี 2552 ส่วนผู้นำถือป้ายจังหวัดเป็นสาวปภ.จ.ราชบุรี ชื่อนางสาวชุติมณทร์ นันทพันธ์ ผู้นำกำลังอปพร.คือ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และยุทธพล วรรณะเรืองศรี อปพร.ราชบุรี ยังได้เยี่ยมชมการแสดงการแข่งขันกีฬา และการแสดงโต้ตอบภัยพิบัติ ภัยอุบัติเหตุ ตึกสูง พร้อมการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือ อย่างเต็มอิ่ม เมื่อ 22 มีนาคม 2552 ณ สนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง  อ่านต่อ>>
อปพร.ดีเด่นประจำปี 2552 คือ
1.นายดำรงศักดิ์ ทารการ
2.นายอำนาจ แสวงทอง
เป็นอปพร.จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  แถลงข่าว"อปพร.ราชบุรีต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง"
คณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จังหวัดราชบุรีนำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี จำนวน 20 นายร่วมแถลงข่าวการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีและอปพร.สัมพันธ์ ในโครงการ"อปพร.ราชบุรีต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง"ครั้งที่2/2552ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล)ถนนเพชรเกษม อ.เมืองราชบุรีในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 โดยมีกำหนดการดังนี้
1.เวลา 08.00-12.00น.ทอดผ้าป่าสามัคคี
2.เวลา 18.00น.ชมการแสดงของ อปพร.และมอบโล่รางวัลให้อปพร.ที่มีผลงานดีเด่นทั้งศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรีซึ่งในการจัดโครงการนี้ ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
และคณะกรรมการประสานงาน อปพร.จ.ราชบุรี สื่อชุมชนแห่งชาติและ ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงค์เพื่อ1. สมทบทุนเผยแผ่พระศาสนา ด้านคุณธรรม-จริยธรรมด้วยจำนวน อปพร. 14,500คนเป็นเสาหลักเชิดชูพระศาสนาในจังหวัดราชบุรี 2. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ ให้กับอปพร.เพื่อพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยต้านภัยพิบัติจากอุบัติภัย และภัยทางธรรมชาติ 3.เพื่อก่อตั้งมูลนิธิให้อปพร.จังหวัดราชบุรี และที่ 4. จะได้ประชาสัมพันธ์งานอปพร.ให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชน ว่าสัญญลักษณ์ของ อปพร.คือ ใฝ่ดี ไว้ใจ เกรียงไกร รับใช้ประชาชน โดยในการแถลงข่าวนั้นร่วมกับท่าน สุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรองผู้ว่า ปลัดจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีนายกเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1 พมจ.ราชบุรี พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยคณะอปพร.นั้นได้สร้างสีสรรค์ในการนำเสนอเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาของชาติได้แบบชาญฉลาดที่แหลมคมทุกขบวนการ ต้องขอบคุณท่านนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ที่ประสานงานให้ อปพร.ได้มีโอกาสแถลงข่าวการจัดงาน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 ณ ห้องหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เวลา 13.30-16.30น.  อ่านต่อ>>
  อปพร.พบ ผวจ.ราชบุรี
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการประสานงานอปพร.จ.ราชบุรี นำคณะสื่อชุมชนแห่งชาติ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนเข้าพบนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี นายทวี นริสศิริกุล ปลัดจังหวัดเพื่อรายงานผลการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี "อปพร.ราชบุรีต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง"และการจัดงานที่ตำบลอ่างทองเป็นการรวมพลังอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดราชบุรีเพื่อชาวราชบุรีและแผ่นดินชาติไทย เราสัญญากันว่าราชบุรีจะมีแต่เรื่องสงบและสันติสุข ชาวบ้านคิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปแต่สถานที่ดีๆเท่านี้ราชบุรีก็มีแต่สามัคคีแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  กองเกียรติยศเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาอปพร.โพหักเสียชีวิต
วันที่ 21 เมษายน 2552
แกนนำคนสำคัญจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายบ่อมะกรูดร่วมมิตร นำสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน และกำลังอปพร.จ.ราชบุรี 145 คนเป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่ เก๊ะ เชื้อคล้ำ คุณแม่ของอปพร.
นายสมนึก เชื้อคล้ำ ที่เสียชีวิต เครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพคืนที่ 21 เมษายน 2552 พร้อมกับมอบสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เป็นผลให้เจ้า
ภาพซาบซึ้ง กับกองเกียรติยศของ อปพร.จ.ราชบุรี เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและ อปพร.ด้วยกัน ณ บ้านโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี/สำนักข่าว อปพร.นิวส์  อ่านต่อ>>
  อปพร.จ.ราชบุรีอบรมเยาวชนเพชรบุรีทำความดีเพื่อในหลวง
อปพร.บ้านบ่อมะกรูด อบรมโครงการพุทธวิถีเยาวชนเพชรบุรี ทำความดีเพื่อในหลวง
วันที่ 30 เมษายน 2552
ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี และ อปพร.จังหวัดราชบุรีนำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง
นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพุทธวิถี เยาวชนเพชรบุรีทำความดีเพื่อในหลวง ซึ่งมีผวจ.เพชรบุรีเป็นประธาน ผู้ดำเนินการอบรมคือ นายเชิดพงศ์ จันจะนะ หน.ฝ่ายอก.ศตส.จ.เพชรบุรีซึ่งการอบรมเยาวชนในครั้งนี้ คณะทำงานเลือกแกนนำบ้านบ่อมะกรูด ไปจัดเนื้อหาที่ต้องเข้าสถานการณ์ปัจจุบันคือ "สังคมคนดี"ทีมงานได้รับการตอบรับจากเยาวชนดีมาก แล้วเราสัญญากันว่า "จะรวมกันเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพายาเสพติด" สิ้นสุดการสัญญาฝนตกลงมาหลายชั่วโมง เพื่อเป็นสักขีพยานว่า ฟ้าดินรับรู้แล้วเมื่อวันที่ 30เมษายน2552 ณ วัดเสาธงเรียง ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุร


 อ่านต่อ>>
  ทอดผ้าป่าสามัคคี อปพร.จ.ราชบุรี
อปพร.จังหวัดราชบุรี โดยกำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธานกรรมการประสานงานอปพร.จ.ราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กรรมการเลขานุการ อปพร.จ.ราชบุรี ประสานงานอาราธนาพระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเจ้าคณะอำเภอทั้ง 10 อำเภอจัด
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเผยแผ่ธรรมจริยธรรมให้ถึงชุมชน โดยใช้คณะอปพร.ทั้ง 14,500 คนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือพระสงฆ์จจรโลงพระศาสนา อีกทั้งยังช่วยจัดหาเครื่องมือช่วยชีวิต และป้องกันภัยในด้าน
ต่างให้สำเร็จ โดยมี นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายมณเฑียร สอดเนื่องประธานสื่อชุมชนแห่งชาติ พร้อม ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จ.นครปฐม นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานอปพร.จ.สุพรรณบุรีและนายปฏิกภัญ์ หมั่นดี ประธานอปพร.จ.กาญ จนบุรี นางสาวกฤตยา เปรม ปราโมชย์ หน.ปภ.จ.ราชบุรี ร่วมงาน เป็นไปอย่างอิ่มบุญ สนุกสนานอย่างเต็มที่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2552 ณ ตลาดกอบกุล ต.ท่าราบ/ICT  อ่านต่อ>>
  มอบรางวัลอปพร.ดีเด่นเขต2
วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 18.00-22.30 น. ณ ตลาดกอบกุลราชบุรีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดงาน อปพร.ราชบุรีต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมกับ กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธาน อปพร.จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามรอยพระพุทธเจ้าในการสร้างผลกรรมดี และจัดหารายได้ซื้อเครื่องอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจาก อปพร.จ.นครปฐม อปพร.จ.สุพรรณบุรี อปพร.จ.กาญจนบุรีจากศูนย์ป้องกันฯเขต2 สุพรรณบุรี ผู้สื่อข่าวทุกสำนัก สื่อชุมชนแห่งชาติศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรี สำนักงานปภ.จ.สุพรรณบุรี สำนักงานปภ.จ.กาญจน์ และสำนักงาน ปภ.จ.นครปฐมจำนวน 300 โต๊ะ ในนามของอปพร.จ.ราชบุรี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานของ อปพร.ในครั้งนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อ 9 พฤษภาคม 2552 ณ ตลาดกอบกุล อ.เมืองราชบุรี  อ่านต่อ>>
  อปพร.ร่วมงานเกษียณศูนย์เขต2สุพรรณบุรี
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี จัดงานวันเกษียณอายุราชการภายในศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ซึ่งก็ได้มีเจ้าหน้าที่ และ อปพร.จาก4จังหวัดประกอบด้วย จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรีและจ.ราชบุรี ซึ่ง
จ.ราชบุรี นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานอปพร.ศูนย์เขต 4 สุพรรณบุรี จ.นครปฐม นายมณเฑียร แก้วพลอย รองประธานฯ จ.สุพรรณบุรี นายวิรัช ศรีบานเย็น และอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานและก็ร่วมแสดงความยินดี การมอบของที่ระลึกอย่างดื่มด่ำในการอาลัยอาวรที่ทำงานร่วมกันมาอย่างเต็มความสามารถ เป็นการเสริมความสามัคคีให้ กระบวนของเจ้าหน้าที่ ปภ.ในทุกจังหวัดกับ อปพร.ที่ทำงานด้วยความเสียสละอย่างมาก และ
ก็มีความผูกพันกันมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี
 อ่านต่อ>>
  ประธานอปพร.เขต2สุพรรณบุรีพบอธิบดีกรมการปกครอง
คณะกรรมการ ศตส.ภาคประชา ชนแห่งชาตินำโดย ผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธานกรรมการ นายเฉลิมชน คงสมใจ ฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมฝ่ายอำนวยการสำนักงาน ผอ.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต 2สุพรรณบุรี นำมติที่ประชุมศตส.ปชช.แห่งชาติเข้าพบ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครองเพื่อเรียนเชิญ เป็นประธานจัดงาน "มหกรรมศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติประกาศเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนเทิดไท้พ่อหลวง ๘๐ พรรษา ณ สนามกีฬาจังหวัดชัยนาท โดยจะจัดในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นวันต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจะมีพี่น้องจากทั้งประเทศหลายหมื่นคนสู่จัง หวัดชัยนาท เติมความรักจากองค์กรร่วมอีก 29 องค์กรเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัดรักษา โดยเฉพาะงานบำบัดวิทยาลัยลูกผู้ชาย ซึ่งเป็นโครงการของท่านอธิบดีกรมการปกครอง สมัยท่านเป็นผวจ.ราชบุรี จะนำมาใช้เป็นรั้วชุมชนในห้ารั้วของ
รัฐบาล จากการที่ท่านอธิบดีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งงานมหกรรมศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติประ กาศเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนเทิดไท้พ่อหลวง ๘๐ พรรษาตั้งแต่ครั้งที่ 1/2551 ณ สนามกีฬาบ้านบ่อมะกรูดซึ่งมีพี่น้องมาร่วม30,000คนทำให้คณะกรรมการฯมีใจฮึกเหิมในการจัดการกับปัญหาของชาติ จึงร่วมกับภาครัฐ-ภาคประชาชนประสานการจัดงานดังกล่าว เมื่อ 22 พฤษภาคม 2552
ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กทม. เวลา 15.30-16.30น.  อ่านต่อ>>
  ประชุมประชาคมอปพร.ราชบุรีสัญจรครั้งที่ 2/2552
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยการนำของพระครูวิสุทธิวีรธรรม ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี นายทองสุข ลาลาด พ่อดีเด่นแห่งชาติ นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมชาวบ้าน-อุโบสกอุบาสิกา ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต2 สุ
พรรณบุรี กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธาน อปพร.จ.ราชบุรี นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธาน อปพร.จ.สุพรรณบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จ.ราชบุรี นางสมเจตน์ พรหมสุนทร ปภ.จ.สุพรรณบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขต 2สุพรรณบุรี นายมณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ คณะวิทยากรศูนย์เขต 2 นำโดยนายชูศักดิ์ สาสุข นายเพชร จันทร์ระหาญ นายประมวล โพหล้า นายปรีชา สำราญพันธ์ พร้อมกับ
อปพร.จังหวัดราชบุรี 200นาย จากนักกีฬาอปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี 30 นาย จาก
จังหวัดนครปฐม 20 นาย และ อปพร.จ.กาญจนบุรี 20 นาย ร่วมประชุมประชาคมอปพร.จังหวัดราชบุรีสัญจรครั้งที่ 2/2552 เพื่อรับทราสถานการณ์แต่ละพื้นที่ แต่ละเทศบาล-อบต. เพื่อการแก้ไขเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงทราบความคืบหน้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราช
บุรี ได้เปิดป้าย "สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และรับมอบรถโมบายช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางน้ำและทางบก จำนวน 1 คันไว้ช่วยเหลือประชาชน เป็นหมู่บ้านแห่งแรกของประ เทศไทยที่มี สถานีปภ.และการสื่อสารอปพร.ชุมชนขึ้น ซึ่ง
ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต2 และนางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จ.ราชบุรี สุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลประเพณี อปพร.ระดับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี ทั้ง 4 จังหวัดได้แข่งขันฟุตบอล 6 ทีมประกอบด้วย
ทีมชาย 4 ทีม ทีมหญิง 2 ทีม ผลการแข่งขันชนะเลิศทีมชายระดับศูนย์ จ.ราชบุรีรองชนะเลิศจ.สุพรรณบุรี ทีมชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศจังหวัดนครปฐม รองชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี ระดับนักฟุตบอลหญิงระดับศูน์เขต2 แชมป์จ.สุพรรณบุรีรองแชมป์ จ.ราชบุรี และมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันพร้อมมอบถ้วยรางวัล
อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรี อปพร.ศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ณ สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชน
บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สนับสนุนการข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม นสพ.สยามโลคัลนิวส์
นิวศ์โฟร์ สื่อภาคประชาชน นสพ.หลักเมืองราช นสพ.แผ่นดินทอง นิตยสารสื่อชุม
ชน เวสเทิร์นนิวส์ นสพ.ภาค 7 น.ส.พ.สื่อตะวันตก นสพ.สื่อชนบท สถานีวิทยุออน
ไลน์ศตส.ปชช.บ้านบ่อมะกรูด
(ขอขอบคุณคณะวิทยากรศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ที่สาธิตการดับเพลิง การป้อง
กันภัย อุบัติภัย การเผชิญเหตุ การโต้ตอบ การใช้เทคนิคปฏิบัติการและมีใจอาสาฯ)

ชมคลิป VDO  อ่านต่อ>>
  ประชุมประชาคมระดับเขตที่เมืองกาญจน์
อปพร.จังหวัดราชบุรี จำนวน 40 นายพร้อมเจ้าหน้าที่ ปภ.จ.ราชบุรี นำโดยนางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หน.ปภ.จ.ราชบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบกรรมการเลขานุการ อปพร.ศูนย์จังหวัดราชบุรีเข้าร่วประชุมประชาคมอปพร.ระดับศูนย์เขต 2 สุพรรณบุรี ที่มีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพ จังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีเเปิดรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เจ้าภาพการจัดงาน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 2และเจ้าหน้าที่เขต 2 ซึ่งแต่ละหน.ปภ.จังหวัดก็ได้ให้ความสนใจกับงานนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของ อปพร.ระดับเขต 2 อย่างกว้าขวาง พร้อม
เป็นที่เสนอผลงาน แนวทางการแก้ไข ที่สำเร็จแล้ว หรือที่ยังไม่สำเร็จ หรือปรับกระบวนแนวทิศทางให้สอดคล้องกันทั้งเขต ต้องขอขอบคุณ อปพร.จ.กาญจนบุรีที่ได้ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และเจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 2สุพรรณบุรี ที่ประสานงาน
อย่างมีเอกภาพน่าชมเชยยิ่ง อปพร.จ.ราชบุรีรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับความเป็นมิตรอย่างยุติธรรม เท่าเทียม โปร่งใสและมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาลเต็มสูตรเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ศาลากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี  อ่านต่อ>>
  ประธานศูนย์อปพร.เขต2นำทัพกองเกียรติยศเคารพศพคุณพ่อสมบัติ เปี๊ยะดี
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรีเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ สมบัติ เปี๊ยะดี ซึ่งเป็นคุณพ่อของ อปพร.อ.บางแพ ชื่อนายสันติ เปี๊ยะดี ซึ่งประธานได้นำอปพร.กองเกียรติยศจำนวน 50 นายที่เข้าร่วม รวมทั้งนายอุทัย แสงนุ่ม ประธานสวัสดิการ นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อ.ดำเนินสะดวก นายดำรงศักดิ์ ทารการ อปพร.ดีเด่นปี 51 ซึ่งในการให้สวัสดิการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ อปพร.จ.ราชบุรี โดยการสนับสนุนของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต2 สุพรรณบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ปภ.จ.ราชบุรี กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ซึ่งต่อไปนี้อปพร.จ.ราชบุรี และ อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 อำเภอบางแพ  อ่านต่อ>>
  คลิปวีดีโอ ทีวีสาธารณะสื่อชุมชนอปพร.ราชบุรี
  ซ้อมแผนภัยพิบัติสารเคมีโรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเลือก จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนรองรับ อุบัติภัยสารเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมระหว่าง งานส่วนท้องถิ่น เทศบาล ส่วนงานอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รถกู้ชีพกู้ภัย พยาบาล คณะแพทย์ หมออนามัย อปพร. อส.ตำรวจ มูลนิธิ เจ้าหน้าที่ ปภ. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะ
มีศักยภาพเพียงพอกับการแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน ทั้งการรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ หลักการ P-E-T คือ Planning แผนการเตรียมพร้อม Equipmentเครื่องมืออุปกรณ์ Training การให้ความรู้ ซึ่งต้องอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกซ้อมปฏิบัติ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การรายงานและการประสานงาน ต้องยึดหลักมาตรฐานที่มีคำว่า
METHANE มีเทน หรือภัยหมู่ รู้จุด รู้เหตุ เภทภัย ไปพบ ผู้ประ สบ และครบช่วย ซึ่งโครงสร้างการบริหาร สถาน การณ์ภัยพิบัติ Management and Support Priorityคือมีผู้บัญชา การเหตุ ความปลอดภัยตัวเอง ปลอดภัยพื้นที่ และความปลอดภัยผู้เคราะห์้ร้าย การแจ้งเหตุที่ชัดเจน การกระจายข่าวถูกต้องรวดเร็ว สื่อสารสองทาง ประเมิน
ความร้ายแรงเบื้องต้น คัดแยกผู้ป่วย จัดลำดับความสำคัญ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งผู้ป่วยยังโรงพยาบาล การควบคุมพื้นที่ พื้นที่อันตรา(HotZone) พื้นที่ต้องระวัง(Warm Zone)และพื้นที่ปลอดภัย(Cold Zone)ซึ่งในการซ้อมแผนครั้งนี้ประกอบด้วยนายวีรวุธ ปุตระเศรณี นายอำเภอโพธารามนายแพทย์วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม นพ.สมบูรณ์ นันพานิช รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.โพธาราม นางสาวนุชนารถ คงขำ รองผอ.ฝ่ายบริหาร นางสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล น.พ.ชัยยุทธ เครือเทศ เลขานุการองค์กรแพทย์ โดยมีนางรุ่งศรี รุ่งตระกูล พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเชกรรม ร.พ.โพธารามเป็นเลขานุการคณะทำงาน นายสุริยะ กวงเมี้ย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเลือก พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลบ้านเลือก พ.ต.ท.อำพร รักผกา สวป.สภ.โพธาราม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงาน ศูนย์อปพร. เขต2 สุพรรณบุรี เป็นพิธีกรสนาม และผู้กำกับบทการซ้อมครั้งนี้ พร้อมกับมูลนิธิสว่างราชบุรี ทีมแพทย์ EMS ร.พ.โพธาราม สถานีอนามัยบ้านเลือก และสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ นายกิตติธัช อุ่มเอิบ เมื่อ14-15 กันยายน2552 ณ เทศบาลบ้านเลือก สถานีอนามัยบ้าน เลือกและโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ประธานอปพร.เขต 2แกนนำประชุมสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติที่ มสธ.
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2552
อปพร.ราชบุรีและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมแกนนำขบวนราชบุรี เดินทางร่วมประชุมสมัชชาองค์กรชุมชนระดับชาติครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของงานสภาองค์กรชุมชน งานทุกประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประชาชน โดยมีการจัดทำแผนภาคประชาชน สู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการของ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีอื่นๆที่หนุนเสริม เช่นท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กลุ่มเอกชนหรือ NGO ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนถึงสื่อชุมชน ที่เข้ามามีบทบาทสื่อชุมชนแห่งชาติ โดยมีการแบ่งห้องเรียน 7ห้อง ระดมความเห็น และระดมความต้องการ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เพื่อร่างเป็นแผนชาติ ซึ่งในงานนี้มีขบวนองค์กรชุมชนทั้งประเทศ ร่วมงานสมัชชา พิธีเปิดโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มี นางทิพรัตน์ นพลดารมย์ผอ.พอช.ร่วมงานและกรรม การทุกร ะดับ เป็นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)จังหวัดนนทบุรี รายงานข่าวโดย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวNEWS4 สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม และสำนักข่าวเวสท์มอรัลดอทคอม สนับสนุนการจัดงานโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)หรือ พอช.
 อ่านต่อ>>
  อปพร.ราชบุรีได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2552
อปพร.จังหวัดราชบุรี ได้รับการพิจารณาได้รับโล่รางวัลเป็อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นผู้เสียสละเป็นอย่างมากคือ นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธ์ อปพร.ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ปี 2550โดยได้รับกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในวันอาสาสมัครไทย ซึ่งประธานในการมอบคือนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งผู้บังคับบัญชา อปพร. ระดับชาติคือนายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาให้กำลังใจแสดงความยินดีพร้อมกับ นางนันทกา วัฒนาประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท กับอาสาสมัครดีเด่นที่มาจาก อปพร. มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางพันธุ์ จังหวัดราชบุรี
2. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ จังหวัดยโสธร
3. นายมนตรี บู่คำ จังหวัดอุบลราชธานี
4. นายประทีป บุญแจ้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. นายเกริกขจร ชัยชาญ จังหวัดจันทบุรี
6. นายวุฒิชัย สามกองาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในการรับรางวัลในครั้งนี้ ทีมงาน อปพร.จังหวัดราชบุรี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้ประสานงานในการถ่ายทำวันประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.คุณชุมพล พิชญชัย ผอ.ส่วนกิจการอาสาสมัคร
2.คุณเจริญ รัตนบรรณสกุล
3.คุณสุจินต์พร ผานุการณ์
ที่ช่วยประสานงานอย่างดีเยี่ยมจนเสร็จการ ได้รับคำชื่นชมจากอาสาสมัครดีเด่นและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  อ่านต่อ>>
  อปพร.เคารพศพคุณแม่สมาชิกเสียชีวิต

วันที่ 22 ตุลาคม 2552
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หัวหน้าสถานีป้องกันและะบรรเทาสาธารณภัย การสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์อปพร.ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูดเป็นตัวแทนคณะกรรมการประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี และเป็นตัวแทน ศูนย์อปพร.เขต2 สุพรรณบุรี และยังเป็นหัวหน้าศูนย์คุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง ร่วมกับ นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานอปพร.อำเภอบางแพ ในนามประธานสวัสดิการ นายดำรงศักดิ์ ทารการ อปพร.ดีเด่นปี 2552 และอปพร.50นายเคารพศพนางหงิม เย็นเปรม มารดา อปพร.ทองดี พึ่งพินิจ อปพร.ศูนย์อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มอบพวงหรีดดอกไม้สด และเงินช่วยงานจนเสร็จการ เป็นการแสดงความอาลัย ห่วงใย จากพี่น้อง อปพร.ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ บ้านหนองข่า ต.เขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี  อ่านต่อ>>
  กองเกียรติยศเคารพศพคุณพ่อ วน แผ้วตัน เป็นคุณพ่ออปพร.เขาชะงุ้ม
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี และประธานศูนย์คุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง และในฐานะหัวหน้ากองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี ได้นำกองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี เคารพศพ นาย วน แผ้วตัน อายุ 76 ปี เป็นบิดาของ อปพร. คนองฤทธิ์ แผ้วตัน สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.เขาชะงุ้ม ซึ่งเป็นการเสียชีวิตทันด่วน ในนามของอปพร.ทั้งประเทศได้แสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อ อปพร.ของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ วัดเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  อ่านต่อ>>
  กองเกียรติยศเคารพศพคุณพ่อ เชื่อม จับจิต เป็นคุณพ่ออปพร.ปากท่อ
กองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี จำนวน ๕๐ นายโดยการนำนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธาน อปพร.เขต 2 สุพรรณ บุรี นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานสวัสดิการอปพร. นายชูศัภกดิ์ ศุกรศร ประธานอปพร.อำเภอปากท่อ นายชัยพร บำรุงพงศ์ ประธานอปพร.อำเภอดำเนินสะดวก นายดำรงค์ศักดิ์ ทารการ ประธานอปพร.อำเภอโพธาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพคุณพ่อ เชื่อม จับจิต อายุ ๙๐ ปีเป็นคุณพ่ออปพร.นายจรัล จับจิต อปพร.ที่เสียสละอย่างมากของศูนย์อปพร.อำเภอปากท่อ ด้วยความพร้อมเพรียงของอปพร.จังหวัดราชบุรี เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดดาวลอย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ประชุมสวัสดิการ อปพร.จังหวัดราชบุรี
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมฝ่ายสวัสดิการ อปพร.จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับทิศทางสวัสดิการให้เข้มข้นและช่วยเหลือได้มากขึ้นแบบธรรมาภิบาล โดยให้ข้อคิดสวัสดิการเพิ่มความดี ความสุข ความสามารถมากขึ้น ทำงานอาสาสมัครเข้มแข็งขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการสื่อสาร อปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด  อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นำคณะประกอบด้วยนายปณิธิ เอี่ยมกิจ ผอ.ฝ่ายเทคนิเชี่ยลสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตินายวินัย คงนะภา รองประธานชุมชน ผู้ใหญ่ภัคธิชา เตียงเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อ.ปาณิสรา ทองเพิ่ม สำนักข่าวสื่อนิวส์โฟร์ นายวิทูรย์ ศรีเกษม ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลบ้านเลือก นายธวัชชัย ไทยภักดี ผู้ชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ว่าที่รอยตรี อนันตยศ เจริญผล เจ้าหน้าที่พช.อำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2/2552 Leader Smart ซึ่งเข้ารับการอบรมที่ ศูนย์ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนเขต 7 เพชรบุรี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานจำนวน 120 คนจาก 39 จังหวัด ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดได้นำเสนอแลกเปลี่ยนอย่างเผ็ดร้อน เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การเกิดกลุ่มองค์กร การจัดการ การฟื้นฟูท้องถิ่น การพัฒนาผู้นำการจัดการกองทุน การผลิตสินค้า การอาชีพ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การจัดทำแผนชุมชน งานมชช. จนถึงการขยายเครือข่ายต่อสู้ปัญหาสังคมอาชญากรรม ยาเสพติด ความยากจน เศรษฐกิจการเมือง การปกครองเมื่อ 9 กันยายน 2552 ณ ศูนย์อปพร.สถานีบ่อมะกรูด  อ่านต่อ>>
  อปพร.ราชบุรีเตรียมจัดพิธีถวายพระพร๕ ธันวามหาราช

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รักษาการประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานอปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี ประธานเครือข่ายภาคประชาชน และผู้อำนวยการบริหารศูนย์พลเมืองคุณธรรม ได้เชิญคณะกรรมการทุกภาคส่วน ทั้งสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ศูนย์พลเมืองคุณธรรม อปพร.จ.ราชบุรี ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล ประชุมเพื่อพิจารณาจัดงานดังนี้
๑.วันที่๑-๓ พฤศจิกายน๒๕๕๒ อบรมสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง
๒.วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อปพร.จุดเทียนชัยถวายพระพรและชี้แจงการศึกษาดูงานจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุม อบจ.ราชบุรี
๓.จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด เวลา ๑๙.๐๐น.เป็นต้นไป
๓.๑ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
๓.๒ มอบรางวัลพ่อผู้มีคุณธรรม มีความดี และความสามารถเป็นแบบอย่าง
๓.๓ มอบโล่ผู้สื่อข่าว และผู้สนับสนุนดีเด่น
๓.๔ มอบของขวัญ เลี้ยงอาหาร พ่อดีเด่นพลเมืองคุณธรรมปี ๒๕๕๒
๓.๕ จุดเทียนชัยถวายพระพร
ผู้สนับสนุนในการจัดงาน
- สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
- ศูนย์พลเมืองคุณธรรม
- อบจ.ราชบุรี
- กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
- ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
- อปพร.จ.ราชบุรี
- ศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
- สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม อปพร.จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ประชุมประชาคมอปพร.จ.ราชบุรีครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
อปพร.จังหวัดราชบุรีประชาคมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อปพร.จังหวัดราชบุรี จัดประชุมประชาคมครั้งที่๒/๒๕๕๓ ประธานในที่ประชุม นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประสานงานการจัดโดย นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จ.ราชบุรี
และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี มีอปพร.เข้าร่วม ๑๕๐ คน โดยมี นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ ตัวแทน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๒ที่เดินทางเข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมและร่วมบรรยายพิเศษ ในที่ประชุมมีการนำ
เสนอผลงานระดับอำเภอ เป็นที่พึงพอใจในงานอาสาสมัครอปพร.อย่างมีผลมีคุณค่าพร้อมกับการได้รับคำชมเชยจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและผู้บริหารศูนย์อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี ที่ประชุมได้รับการต้อนรับจากคณะนางสาวอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเจ็ดเสมียน กำนันมณเฑียร สุขอร่าม กำนันตำบลเจ็ดเสมียนนางสาวกรรณิกา ณ บางช้าง ผู้ช่วยเลขานุการ อปพร.จังหวัดราชบุรี โดยมีการซ้อมแผนการช่วยเหลือทางน้ำเรื่องเรือนำเที่ยวเกิดไฟไหม้ ผู้โดยสารตกน้ำ จำนวน ๑๕ รายมีเด็ก สตรี หลายคนยามชายฝั่งต้องแจ้งไปยังเทศบาลเจ็ดเสมียน นายกเทศมนตรี ในฐานะผู้บัญชา
การเหตุการณ์ ขอกำลังมูลนิธิสว่างราชบุรี โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ชมรมนักประดาน้ำภาค ๗ อปพร.เจ็ดเสมียน อปพร.ตำบลดอนทราย ร่วมระดมความช่วยเหลือจนประสบผลสำเร็จ ทำให้เกิดศักยภาพการช่วยเหลือ ต้องขอขอบคุณ นายวิไล
วงศ์ประเสริฐ หัวหน้ากู้ภัยสว่างราชบุรี นายสำราญ สายัณห์ ประดาน้ำ ที่เข้าร่วมการซ้อมแผนในวันนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาท่าน้ำเจ็ดเสมียน  อ่านต่อ>>
  อปพร.คอนเฟอร์เรนซ์กระทรวงมหาดไทย
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรประชุมสัมมนาขยายผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
ภายใต้แนวคิด 6 เดือนแห่งสยามเมืองยิ้ม โดยมีนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวนำผลการดำเนินงาน โดยมีรมช.บุญจง วงศ์
ไตรรัตน์ และ รมช.ถาวร แสนเนียม ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปก
ครอง นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีในทุกกรม ผู้บริหารระดับสูง สื่อมวลชน ในส่วนของวิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผอ.สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ม.นิด้า นายพรพล เอกอรรถพร ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการ
โอทอปนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการกปร.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี และผู้ดำเนินรายการ ม.ล.ปนัดดา ดิศสกุล ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง โดยฝ่ายชุมชนนายธัมมสัญญ์ ได้สะท้อนปัญหายาเสพติด และเสนอกรณีผู้ครอบครองไม่ถึง15เม็ดเป็นผู้ป่วยหรือผู้เสพ จึงเกิดการแพร่ระบาดอย่างใหญ่หลวงในขณะนี้ จึงขอให้มหาดไทยช่วยทบทวนกฎหมายเพื่อแก้ไขก่อนจะลุกลามใหญ่โตกว่านี้
และนำเสนอชุมชนต้นแบบจากปี 52 จำนวน 83 หมู่บ้าน ปี53 จำนวน 84 ตำบล และปี
54 จำนวน 85 อำเภอ และ ปี 55 ปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ โดยได้เสนอว่าได้บันทึกข้อ
ตกลงกับกรมการปกครองเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชนภาครัฐและภาคี
พร้อมกับเสนอให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นเสาหลักให้อปพร.เป็นอาสาสมัคร
ที่จะพัฒนาศักยภาพในการป้องกันภัยฝ่ายต่างๆ เป็นแกนหลักในการชักฟืนออกจากไฟ
พร้อมกับการดูแลพระศาสนาในรูปแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาของชาติ และกรมพัฒนา
ชุมชนพัฒนาคน พัฒนาสินค้าชุมชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นการสนองงานนโยบาย
ของกระทรวง และสุดท้าย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลเรื่องงบประมาณปราบยา
เป็นเรื่องของท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงเห็นควรบูรณาการร่วมกับ และสุดท้าย ธัมมสัญญ์ได้ให้
วิสัยทัศน์ "กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณธรรม มีการออม เกิดสวัสดิการ พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9-9-09 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  อ่านต่อ>>
อปพร.ศูนย์พลเมืองคุณธรรมตำบลบ้านฆ้อง นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และยังเป็นประธานกรรมการอปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี พร้อมกับกองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี จำนวน ๕๐ นายคารวะศพ คุณพ่อ เฉลียว ภายภิภพ อดีตสารวัตรกำนันตำบลพงสวาย ที่เสียชีวิตด้วยวัย ๗๑ ปีซึ่งท่านได้สนับสนุนงานอปพร.ที่ตำบลพงสวายโดยตลอด และยังมีบุตรเป็นอปพร.ศูนย์อำเภอเมืองราชบุรี จากการเชิดชูประวัติการทำงานของท่านและครอบครัว คณะกรรมการจึงร่วมวางหรีดดอกไม้สด เงินช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งทำให้คณะเจ้าภาพอบอุ่นและคลายทุกข์โศกลง เป็นสวัสดิการของ อปพร.บ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี และศูนย์ อปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ บ้านพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
ศูนย์ปฏิบัติการอปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะกรรมการศูนย์อปพร.เขต2 สุพรรณบุรี พร้อมกับกองเกียรติยศ อปพร.จ.ราชบุรี 80 นายเดินทางเข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมนายใช้ จีนยิ่ง ผู้เป็นบิดาของ อปพร.สังวาล จีนยิ่ง อปพร.ดีเด่นศูนย์อปพร.อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งในโอกาสนี้ นายเนตร บัวโทน นายอำเภอดำเนินสะดวก ได้เดินทางมาเป็นประธานพร้อมปลัดความมั่นคงคู่ใจนายอำเภอคือ ปลัดประยูร อรัญรุท อปพร.อุทัย แสงนุ่ม ที่มี อปพร.ชัยพร บำรุงพงศ์ และสมาชิกอปพร.ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่สมเป็น
อปพร.ดีเด่นระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ วัดพิทักษ์เทพาวาสต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เลขานุการอปพร.จ.ราชบุรี เป็นตัวแทนประธานอปพร.จ.ราชบุรี เดินทางร่วมงาน เปิดศูนย์อปพร.เทศบาลตำบล ประสาทสิทธิ์เมื่อได้ฤกษ์เป็นมงคลแล้วพระครูสุนทรปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดบัวงามและเป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ทำพิธีเปิดป้ายโดยมี นายเนตร บัวโทน นายอำเภอดำเนินสะดวกและผอ.ศุนย์อปพร.อ.ดำเนินสะดวก ร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรี นายชู
ศักดิ์ ไชยแป้น นายจีรพัทธ์ พรมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรีนายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.ราชบุรีเขต2 นายมณเฑียร แก้วพลอย ประ
ธาน อปพร.จังหวัดนครปฐม ร่วมงาน โดยมีนายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อำเภอดำเนินสะดวกและคณะอปพร.อำเภอดำเนินสะดวกให้การต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมอย่างเต็มที่ และเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้ ในคำขวัญ"เป็นสุขเถิดชาวประชา เราคืออาสาอปพร."เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์อปพร.เทศบาลประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  อ่านต่อ>>
คณะกรรมการศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรีร่วมกับนางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจำนวน80คนที่
เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.จ.ราชบุรี ที่มีความเร่งด่วนหลายเรื่องเช่น งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ซึ่งอปพร.ได้รับการขอบคุณจากชาวตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยคุณชนะการณ์ สืบศรีและ คุณวิเชียร ศรีเชียงสา เดินทางมาขอบคุณแทนพี่น้อง อบต.ประศุก ซึ่งก็มี
นายกสมคิด คำวิจิตร์ เป็นผู้แจกจ่ายสิ่งของสู่ชาวพี่น้องอย่างทั่วถึง ก็เต็มความสามารถ และเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยให้กำลัง อปพร.เป็นกำลังหลักกับสื่อภาคประชาชน News4 ด้วยเพื่อสื่อประชาสัมพันธ์งาน อปพร.และชุมชน
แบบทั่วถึง รวมถึงการจัด "สวัสดิการ"แบบอาสาสมัคร โดยมีคุณจีรพัฒน์ พรมสุ
วรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี เป็นผู้ร่วมประชุม สรุป จะมีการสัญจรครั้งต่อไป ในวันที่ 12ธันวาคม2551 ณ สนามวัดบ้านไร่ชาวเหนือโดยเจ้าภาพจากศูนย์อปพร.อำเภอดำเนินสะดวก 20 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านบ่อมะกรูด  อ่านต่อ>>
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและปัญหาสังคมภาคประชาชนแห่งชาติ ศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี โครงการสายใยรักของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และชาวบ้านบ่อมะกรูด รวมพลังช่วยภัยน้ำท่วมชาวตำบลประศุก อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งปริมาณน้ำท่วมเต็มตำบล 6,000 กว่าครอบครัวได้รับการต้อนรับจาก นางสาว สมคิด คำวิจิตร์ นายก อบต.ประศุก และคณะอย่างเต็มมิตรภาพที่ดีต่อกัน ซึ่ง อบต.ประศุกนี้ เป็นเครือข่าย ภาคประชาชนที่เกิดจากการต้านยาเสพติด และ เครือข่าย อปพร.ที่แบบแน่น จึงทำให้เกิดความเอื้ออาทร การช่วยเหลือ การให้กำลังใจซึ่งกัน และกัน จากกายภาพที่
อบต.ประศุกต้องเกิดภัยน้ำท่วมแทบทุกปี ชาวบ้านบ่อมะกรูด และเครือข่าย
ก็จะเดินทางมาช่วย เป็นแบบบ้านพี่-บ้านน้อง เพื่อความเป็นมิตร สมัครสมาน
ต้องขอขอบคุณ ..กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ นายก อบต.ห้วยไผ่ ประธาน อปพร.จ.ราชบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงานปภ.
จังหวัดราชบุรี นายทศพล แก้วทิมา ผู้จัดการเวสเทิร์นนิวส์ นายบัณฑร อ่อน
ดำ ประธาน ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ นายจาตุรงค์ ธำรงฐิติกุล ประธาน
ศตส.ภาคตะวันตก และชาวบ้านบ่อมะกรูด เครือข่ายทุกเครือข่าย ที่ได้มอบ
ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอย่างพอเพียง 10 พ.ย.51 ณ บ้านประศุกอินทร์บุรี  อ่านต่อ>>
  อปพร.คู่ขวัญแห่งปี ๒๕๕๓
อปพร.คู่ขวัญแห่งปีของสำนักข่าว อปพร.จังหวัดราชบุรี ได้แก่ คู่ชีวิต คู่ขวัญ คู่อปพร.นายบุญเลิศ ทัดสี และนางอำภาพรรณ เข็มทอง ทั้งคู่ประกอบอาชีพค้าขายข้าวโพดต้ม หน้าตลาดหาดทรายโพธาราม เป็นคู่ที่มีวิริยะอุตสาหะ มีความเพียร และมีความเสียสละ ในการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมควรยกย่อง ให้เป็น คู่ขวัญอปพร.แห่งปี ๒๕๕๓ รับโล่รางวัลคู่ขวัญดีเด่นปี ๒๕๕๓ ณ เทศบาลตำบลปากท่อ งานประชาคมอปพร.ระดับเขต ๒ สุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  อ่านต่อ>>
นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานประธานในพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ (๗วันขับขี่ปลอดภัยเทอดไท้องค์ราชันย์) นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการหลายวัน ทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว ทำให้บนท้องถนนมีการใช้รถมากขึ้น การเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นกว่าวันธรรมดาถึง ๓ เท่า ทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒-๔ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นวัน"๗วันขับขี่ปลอดภัยเทอดไท้องค์ราชันย์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้จงได้ นายสุเทพ โกมลภมร ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร อปพร.OTOS มูลนิธิ ศูนย์โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลอำเภอต่างๆอีกทั้งพี่น้องประชาชน ได้ดำเนินนโยบายขับขี่ปลอดภัยถวายในหลวง เป็นการลดการสูญเสีย และลดชีวิต ทรัพย์สินอย่างไม่ประมาท ในการนี้ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้สำนักงาน ปภ.จ.ราชบุรี เป็นศูนย์อำนวยการโดยมีรองปภ.ราชบุรีทั้ง ๓ ท่านปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งคือ
๑.นางสาวรวงทอง ชื่นชมสังคม
๒.นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์
๓.นายสถิตย์ แก้วมณี

ในส่วนของ อปพร.นั้นรักษาการประธานอปพร.จ.ราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้วางกำลังใว้เสริมงานวิทยุสื่อสาร ในส่วนพื้นที่แต่ละอำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้าน ได้วางจุดบริการประชาชนใว้ ๗ จุดบริการ โดยได้เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วติดบัตรแสดงตัวเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะข้ามเขตพื้นที่ในกรณีการร้องขอการช่วยเหลือ โดยการปฏิบัติพัฒนาเตรียมตัวอย่างดี เพื่อสมกับคำว่า "เป็นสุขเถิดชาวประชา เราคืออาสา อปพร." เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
อปพร.จ.ราชบุรี ต้องขอขอบคุณ นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเจ็ดเสมียน และนางสาวกรรณิกา ณ บางช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน พร้อม อปพร.เจ็ดเสมียน นำแตรวงเป่านำขบวนแห่อย่างอึกทึกและประสบผลทางด้านการประชาสัมพันธ์  อ่านต่อ>>
คณะอนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการฯ และประธานกรรมการศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี นายพรมมา สุวรรณศรี ประธานคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯนายปฏิภาณ จุมผา ผจก.ประสานงานพื้นที่ภาคกลางบนและตะวันตก พร้อมกับคณะกรรมการ 16 จังหวัด เปิดเวทีประชุมเพื่อรับบทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆดังนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการภาค/และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
2.ติดตามผลการดำเนินงานจดแจ้งจัดตั้งและค่าใช้จ่าย
3.การจัดระบบข้อมูล
4.งบประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
5.รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ทั้ง 16 จังหวัด
เรื่องที่พิจารณา
1. ทบทวนกระบวนกลไกคณะกรรมการชุดก่อการดี เพื่อร่วมทำงานกับคณะใหม่
2.แผนยุทศาสตร์การขับเคลื่อนฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553-2555)
3.การร่วมโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมระดมอย่างละเอียด ซึ่งมีรายละเอียดอ่านต่อด้วยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ สถาบันองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)หรือ พอช.
 อ่านต่อ>>
วันที่ 12 มีนาคม 2552 ประชุมคัดเลือกรรมการศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต2 ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ซึ่งก็มีเรื่องประชุมคือการเข้าสวนสนามในวันที่ 22 มีนาคม 2552 ณ สนามไทย-ญี่ปุ่นดินแดงโดยอปพร.ในเขต 2 จะเดินทางเข้าร่วมหลายพันคน ซึ่งเป็นประเพณีในทุกๆปี พร้อมกับเรื่องการจัดตั้งกองทุน-มูลนิธิ เป็นไปอย่างเข้มข้น ด้วยการเอาจริงเอาจังของท่านผอ.ศูนย์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ได้มอบเงินให้แต่ละศูนย์ๆละ 10,000 บาทและสนับสนุนกาจัดงานทอดผ้าป่าที่ราชบุรีในเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งก็มาถึงการคัดเลือกประธานศูนย์อปพร.ระดับศูนย์เขต 2 สุพรรณบุรี ที่ประชุมเสนอชื่อ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นประธานกรรมการคนแรกของศูนย์ฯ ที่ประชุมเห็นชอบ และที่ประชุมให้แสดงวิสัยทัศน์เป็นการเสนอความคิดพัฒนาอปพร.ต่อไป 12มีนาคม 2552 ณ ศูนย์ปภ.เขต 2  อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี และรักษาการประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายสยาม จิตรบวร ผู้อำนวยการมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยภาค ๗และผู้ประสานเครือข่ายภาคประชาชนระดับชาติ เป็นวิทยากรใหความรู้ ๓ ชั่วโมงสุดท้ายของการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดราชบุรี (อปพร.)ทุกรุ่น เพื่อให้ทราบถึงบทบาทภารกิจ การป้องกันภัย ภัยไฟไหม้ ภัยวาตภัย ภัยน้ำท่วม ภัยการก่อการร้าย ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม อบายมุข อุบัติเหตุทางถนน และภัยทุกชนิด เพื่อสร้างบุคลากร อปพร.ให้มีคุณค่า มีศักยภาพ มีการดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาท และตั้งมั่นในอุดมการณ์ คำขวัญที่ว่า เป็นสุขเถิดชาวประชา เราคืออาสาอปพร.โดยมีผู้เข้าร่วม ๕๐ นายชายและหญิง เป็นกำลังหลักของ อบต.บางป่า เพื่อชาวบ้านบางป่าจะได้มีอาสาสมัครใว้เป็นอาสาสมัครชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ที่ทำการอบต.บางป่า อ.เมืองจังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี และรักษาการอปพร.จังหวัดราชบุรีนำกำลังอปพร.หน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมทั้ง OTOS ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี นำโดยนายสุเทพ โกมลภมร ผวจ.ราชบุรี นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผวจ.ราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จ.ราชบุรี มีมูลนิธิประชานุกูล มูลนิธิปฐมราชานุสรณ์ มูลนิธิสว่างราชบุรี EMS กู้ชีพ กู้ภัย 1669 ตลอด 24ชั่วโมง ซ้อมแผนรถไฟสายกรุงเทพ-ตรัง ชนรถปิ๊กอัพที่ฝ่าสัญญาณไฟรถไฟ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในช่วง ๔ ทุ่มซึ่งบริเวณเกิดเหตุมืดมาก เกิดอื้ออึงฉุกระหุก เป็นเหตุการณ์รุนแรง มีผู้บาดเจ็บ ๓๐ คนเสียชีวิต ๕ คน เป็นบทเรียนการระดมการช่วยเหลือหลายฝ่าย เพื่อความพร้อมและศักยภาพของผู้รับผิดชอบในจังหวัดราชบุรี / ข่าวสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน  อ่านต่อ>>
นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ได้เชิญแกนนำชุมชน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ออกรายการวิทยุประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เพื่อทราบถึงภารกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดตั้งจุดบริการประชาชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตั้งจุดสกัดของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยตรวจและเฝ้าระวังยาเสพติด การดูแลผู้ขับขี่เมาไม่ขับ การไม่ให้ใช้ถนนขับขี่แข่งรถหรือสร้างความหวาดเสียวกับพี่น้องประชาชน เป็นที่พักผู้ขับขี่ สอบถามเส้นทาง ดื่มน้ำ ดื่มกาแฟ ห้องสุขา และแผ่นพับการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีอาสาสมัคร อปพร.ตำรวจอาสาชุมชน อสม.กรรมการหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ยุติธรรมชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบล ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ศูนย์พลเมืองคุณธรรม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวนิวส์โฟร์ สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม เพื่อความสุข ความดี ความสามารถนั้น บ้านบ่อมะกรูดขอขยายความสุขสู่พี่น้องประชาชนชาวราชบุรี เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สถานีวิทยุสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี (และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกท่าน)
อปพร.สถานีบ้านบ่อมะกรูด พร้อมกับอปพร.จังหวัดราชบุรี เปิดจุดบริการประชาชนพร้อมกัน ๙ จุดเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยจากท้องถนน อุบัติภัยในช่วงปีใหม่ ๒๕๕๓ เพื่อเป็นที่ป้องกันเหตุจากเมาแล้วดื่ม ขับประมาท แข่งรถ ไม่สวมหมวกนิรภัย บริการน้ำดื่ม ห้องสุขา สอบถามเส้นทาง พักรถ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมดังนี้
๑.เครือข่ายบ้านเลือก
๒.เครือข่ายบ้านสิงห์
๓.เครือข่ายเจ็ดเสมียน
๔.เครือข่ายดอนกรวย
๕.เครือข่ายปากท่อ
๖.เครือข่ายพิกุลทอง
๗.เครือข่ายดอนใหญ่
๘.เครือข่ายหนองโพ
๙.เครือข่ายบ่อมะกรูด
ศตส.ภาคประชาชน อปพร. สภาองค์กรชุมชน สื่อชุมชน เทศบาลตำบล กำนันตำบล สายตรวจตำบล และชาวบ้านอาสาสมัครตำบลเจ็ดเสมียน จัดงานรวมพลัง "๗วันขับขี่ปลอดภัยเทอดไท้องค์ราชันย์" พร้อมกับเปิดจุดบริการประชาชนและปล่อยแถวขับขีปลอดภัยเทอดไท้องค์ราชันย์ที่ตำบลเจ็ดเสมียน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ สนับสนุนโดย กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี สายตรวจตำบลเจ็ดเสมียน สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี ในงานประกอบด้วย นายณรงค์ พลละเอียด รองผวจ.ราชบุรี พล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย ผบก.ภ.จว.ราชบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หน.ปภ.จ.ราชบุรี กำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี นางจำปา ฮวดมา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านสิงห์ นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเจ็ดเสมียน พ.ต.ท.อัมพร รักผกา สวป.สภ.โพธาราม นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี ประธานตร.อส.จังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง กำนันมณเฑียร ศุขอร่าม กำนันตำบลเจ็ดเสมียน โดยการประสานงานโดนายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ประธานศตส.ภาคประชาชนตำบลเจ็ดเสมียน ที่มีการพัฒนาศักยภาพดูแลตนเองในภาคประชาชน ได้รับการยกย่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและผู้ร่วมงาน ต้องขอขอบคุณกำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ที่มอบอาหารกล่องใหญ่ให้คณะกรรมการจุดบริการประชาชน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ถนนเพชรเกษมสายเก่า ที่ทำการสายตรวจตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช ศตส.ภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี ศอช.จ.ราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด สื่อชุมชนแห่งชาติ ศูนย์พลเมืองคุณธรรม NEWS4สื่อภาคประชาชน สำนักข่าว RCTV ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด ศูนย์ถ่ายทอดการเกษตรตำบลบ้านฆ้อง เปิดธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ในพิธีการมีนางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนเป็นประธาน นายพงศ์ศักดิ์ ลิมปิการกุล นายประชิน สังขานวม นายทองสุข ลาลาด นางจำปา ฮวดมา นายวิทูรย์ ศรีเกษม นายกอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นางกรรณิกา ณ บางช้าง นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นางศลิษา จันทวรรณ์ โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ และไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๕ ตัวเป็นวัวเพศเมียมีลูกติดในท้องทั้ง ๕ ตัวโดยซื้อชีวิตมาจากโรงเชือดในเขตอำเภอโพธาราม เมื่อรวมกับโค-กระบือที่ไถ่มาตั้งแต่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในวันแม่แห่งชาติ ๓ โค วันพ่อแห่งชาติ ๓ โคและรับการสนับสนุนจากประชาสงเคราะห์เดิมอีก ๕ เป็น ๑๖ ตัวคณะกรรมการหมู่บ้านแต่งตั้งให้นายวินัย คงนะภา เป็นประธานคณะกรรมการ มีผู้ช่วยสุวรรณ ศรีนาค และ ด.ต.ชัยกร จิตรคำ เป็นรองคณะทำงาน โดยมีนางสวรินทร์ กูดเพตรา เป็นเลขานุการ มอบวัวให้ชาวบ้านครอบครัวละ ๒ ตัวโดยนำไปเลี้ยง มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบต้องรักษาชีวิตแม่พันธุ์ เพื่อถวายชีวิตเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นธนาคารความดี ซึ่งเป็นโครงการประสานงานร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านโดยรวม เป้าหมายหลักต้องแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบออกจากชุมชนภายใน ๓ ปี ถึงปี ๒๕๕๕ และมีจำนวน ๑๙๙ ตัว และพัฒนาสายพันธุ์ไทย ประสานการจัดงานโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
  สรุปยอดอุบัติเหตุ๗วันอันตรายราชบุรี
สรุปเจ็ดวันปีใหม่ราชบุรีมียอดผู้เสียชีวิตรวม ๕ ราย (5/1/2010)
จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๓๓ รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ?เจ็ดวันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน? ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ รวม ๗ วัน บาดเจ็บรวม ๘๑ คน เสียชีวิตรวม ๕ คน นางสาว กฤตยา เปรมปราโมชย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันสุดท้ายของ ?เจ็ดวันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน? ๔ มกราคม ๒๕๕๓ มีการเกิดอุบัติเหตุ ๗ ครั้ง ผู้บาดเจ็บชาย ๔ คน หญิง ๓ คน ผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ ๗๖ ปี สาเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ชนถังขยะ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ยอดสะสมการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น ๘๑ ครั้ง ยานพาหนะถูกเรียกตรวจ จำนวน ๙๓,๒๔๘ คัน ถูกดำเนินคดี ๖,๔๙๘ ราย โดยยอดสูงสุดคือ ไม่มีใบขัขี่ ๑๙,๗๔๓ คัน รองลงมาเป็นสาเหตุจากเมาแล้วขับ ๑๗,๕๑๔ คัน และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐,๗๒๑ คัน โดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีอายุระหว่าง ๒๐-๒๔ ปี ยอดสูงสุดคือ ๑,๙๖๓ คน รองลงมาอายุ ๑๕-๑๙ ปี จำนวน ๑,๘๖๕ คน และอายุ ๒๕-๒๙ ปี จำนวน ๑,๓๘๙ คน ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น ๕ ราย เป็นชาย ๔ คน หญิง ๑ คน ลดลงจากปี ๒๕๕๒ ซึ่งเสียชีวิตรวม ๗ ราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อ.เมือง และ อ.บ้านโป่ง แห่งละ ๒๕ ครั้ง รองลงมา อ.โพธาราม ๑๐ ครั้ง อ.ดำเนินสะดวก ๙ ครั้ง อ.สวนผึ้ง ๖ ครั้ง อ.ปากท่อ และอ.บางแพ แห่งละ ๓ ครั้ง อำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเลยได้แก่ อ.จอมบึง อ.วัดเพลงและ อ.บ้านคา อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากสุดคือ อ.บ้านโป่ง รวม ๓ ราย อ.เมือง ๑ ราย และ อ.ปากท่อ ๑ ราย
อาสาสมัครราชบุรีศึกษางานป้องกันที่อิสาน

อปพร.ราชบุรีบุกอิสาน
นางกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.ราชบุรี เขต ๒ นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธาน อปพร.จังหวัดราชบุรี พร้อมกับหัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เร็วจาก อปพร.จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ อบจ.ราชบุรี ร่วมประชุมเตรียมการเดินทางสู่จังหวัดสกลนครและนครพนม ในการศึกษาดูงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคอิสาน และการเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งเป็นงานที่อปพร.ราชบุรี ถือเป็นวาระแห่งอาสาสมัครประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งในที่ประชุมเสนอหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ๔ ชุดพร้อมผู้ช่วย หน่วยวิทยุสื่อสาร การเรียกแถว และการดำรงอยู่แบบ อปพร.เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
อปพร.กองผสม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี ในฐานะประธานอปพร.กองผสม นำอปพร.กองผสมจำนวน ๒๕๐ นายร่วมงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระนเรศวรมหาราช และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเมื่อประธานกองกำลังผสมเดินทางถึงบริเวณพิธี ได้เข้ารายงานตัวกับ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีคุณสมเจตน์ พรหมสุนทร ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานการจัดงานรวมพลังอปพร.กองผสมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ เป็นประธานในพิธี กองกำลังผสมอปพร.รู้สึกได้รับเกียรติสูงสุดในการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งนี้ ถือว่าพระองค์ท่านกู้ชาติไทยไว้ แล้วให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้ปกป้องรักษาไว้ อปพร.เปรียบเหมือนทหารอาสาชุมชน เป็นคณะเครือข่ายในบ้านเมืองเพื่อ ช่วยเหลือและป้องกันภัยพิบัติ โดยเหตุนี้เราจึงมีอุดมการณ์เดียวกัน เราจึงรักกัน และจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ต้องขอขอบคุณ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี นายวิรัช ศรีบานเย็น ประธานอปพร.จังหวัดสุพรรณบุรี นายมณเทียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จังหวัดนครปฐม และตัวแทนอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ที่เห็นความสำคัญในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่แบบครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ และสังคมเป็นสุข เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ อนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 อ่านต่อ>>
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกองเกียรติยศอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมเคารพศพอปพร.บุญยืน พุ่มพวง สมาชิก
อปพร.ตำบลคุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว อายุ ๕๒ ปี ศพตั้งอยู่ที่วัดราชคาม ตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อเป็นการมอบสวัสดิการการช่วยเหลือจาก อปพร.ด้วยกัน มอบหรีดดอกไม้สดในคืนสุดท้าย เนื่องจากเป็นอปพ.ที่มีความดี ความสามารถที่เป็นแบบ
อย่าง และเป็นเกียรติประวัติอันดีงาม สมกับคำขวัญ "เป็นสุขเถิดชาวประชา เราคืออาสาอปพร."ร่วมกับกำนันสุเมธ สุขศรี และ ผู้ใหญ่พงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ ประธานอปพร.ตำบลคุ้งน้ำวน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาเมรุวัดราชคาม ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี/รายงานข่าวโดยสำนักข่าว อปพร.จ.ราชบุรี  อ่านต่อ>>
  นายกเทศบาลปากท่อรับเป็นเจ้าภาพประชุมประชาคมระดับเขต ๒
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับนายชูศักดิ์ ศุกระศร ประธาน อปพร.อำเภอปากท่อ นายวัชรวิชญ์ รอดจินดา อปพร.ดีเด่นปี ๒๕๕๓ และคณะกรรมการอปพร.จังหวัดราชบุรี เดินทางเข้าพบ นายวิชาญ รังสีวรรธนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากท่อ เพื่อเข้ารายงานบรรยากาศการจัดงานประชาคมอปพร.ศูนย์เขต ๒ สัญจร โดยศูนย์เขต ๒ ให้โอกาสจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยท่านนายกวิชาญ รังสีวรรธนะ ได้เตรียมการจัดประชุมประชาคมครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ เช่นการแสดงวัฒนธรรมความเป็นมาของ อปพร.ปากท่อ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การจัดซุ้มนิทรรศการ การออกร้านอาหาร และการแบ่งกลุ่มสีจังหวัด เพื่อความพร้อมเพรียงในการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ โดยใช้ห้องประชุมเทศบาล และสนามกีฬาประจำอำเภอ วึ่งมีเป้าหมายแสดงพลังของอปพร.จังหวัดราชบุรี โดยจะจัดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ เทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบนายกเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ
 อ่านต่อ>>
  12สิงหาคม 2553 ไถ่ชีวิตโคกระบือที่บ่อมะกรูด
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ ศตส.ภาคประ ชาชนแห่งชาติ โดยมี อปพร.จังหวัดราชบุรีนำโดยกำนันเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ ประธานอปพร.จ.ราชบุรีและสำนักงานพมจ.ราชบุรี นางนันทกา วัฒนาประยูร เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 77พรรษาโดยจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ4ชีวิต
จากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นพระราชกุศลมหากุศล ด้วยพระเมต ตาจึงทำให้โคทั้ง4รอดตายด้วยพระบารมี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการดำเนินการ โดยการนำของนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.เขต2สุพรรณบุรี
ได้สร้างบ้านให้แม่โคคุณธรรม ลูกโคกตัญญู โคจริยธรรม และลูกในท้องแม่โคคุณ
ธรรมอีก1ตัวชื่อบ้าน"พระเมตตา 77พรรษา"ให้1หลังซึ่งนางนันทกา วัฒนาประยูรพมจ.ราชบุรีส.อบจ.ชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ เขต2 จ.ราชบุรี นายจีรพัฒน์
พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี ให้เกียรติเปิดป้ายบ้านพระเมตตา 77 พรรษาและนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต2 สุพรรณบุรีมอบโคทั้ง 4ถวายพระครูวิสุทธิวีรธรรมเจ้าอาวาสวัดบ่อมะกรูดและท่านพระครูได้มอบโคต่อให้ผอ.พิพัฒน์
เพื่อมอบต่อคณะทำงานธนาคารโคขยายพันธ์ุโดยยกเว้นการฆ่าหรือการขายแม่โคอย่างเด็ดขาดเป็นการต่ออายุให้โคทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งในพิธีได้มีผศ.บัณฑร อ่อนดำ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ นายเฉลิมชน คงสมใจ
ฝ่ายนโยบายและแผน ศตส.ปชช.แห่งชาติ นายปณิธิ เอี่ยมกิจ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ อ.ปาณิสรา ทองเพิ่ม สำนักข่าวNews4สื่อภาคประชาชน นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ประธานสภาองค์กรชุมชนและสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองระดับชาติ นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี นางประชินสังขา
นวม เกษตรตำบลบ้านฆ้อง นายดิลก บุญสร้างสม ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม นายสยาม จิตรบวร ผอ.ฒูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย นายนเรศ กองสมบัติ นายวินัย คงนะภา ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ด.ต.ชัยกร จิตรคำ จนท.
ตำรวจสภ.เขาดิน ร.ต.อ.ปยุต ศรีสุข รองสวป.สภ.บางแพ นางจำปา ฮวดมาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551 ผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนนางสาวอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายชัยพร บำรุงพงษ์ ประธานอปพร.อำเภอ
ดำเนินสะดวกและแม่ดีเด่นอายุ70ปีขึ้นไปในชุมชนบ้านบ่อมะกรูด55ท่านและกำลังอปพร. แขกผู้มีเกียรติ250 คนร่วมลงนามถวายพระพร จุดเทียชัยถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา เป็นไปอย่างมีความสุขที่สุดในชุมชนและอิ่มบุญ อิ่มกุศล ในพิธีถวายพระราชกุศลครั้งนี้ เมื่อ 12 สิงหาคม 2552 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้องอ.โพธารามจ.ราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ซ้อมแผนเตือนภัยที่บ่อมะกรูด
บ้านบ่อมะกรูด ๓๐ ครอบครัว รุ่นที่ ๑ ซ้อมแผนอพยพภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมชุมชนสู่ความไม่ประมาทกับภัยธรรมชาติ สนับสนุนโดย สำนักงานปภ.จังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ศูนย์พลเมืองคุณธรรม สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สายตรวจตำบลบ้านฆ้อง NEWS4สื่อภาคประชาชน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ศอช.จ.ราชบุรี อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี สภาองค์กรวิทยุ-โทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งชาติ สมาคมสภาองค์กรพุทธบริทแห่งชาติ และ ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ได้ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ แบบไม่ประมาท โดยใช้พื้นที่หมู่บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ซ้อมแผนภัยพิบัติ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากอำเภอโพธารามเป็นพื้นที่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์(เขื่อนเจ้าเณร)ระยะการเดินทาง ๔๘ ชั่วโมงในระดับความสูง ๗.๕ เมตร เพื่อความไม่ประมาททั้งเรื่องเขื่อนแตก และเรื่องแผ่นดินไหว(อ๊าฟเตอร์ชอร์ค) ภัยจากสารเคมีรั่วไหลโรงไฟฟ้าราชบุรี หรือภัยจากอุทกภัยแกนโลกพลิกต่างๆ ในการเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมเรื่องอพยพไปยู่ในที่ปลอดภัย แหล่งรวมพล แหล่งรวมอาหาร น้ำดื่ม การป้องกันโรคติดต่อ สุขภาพอนามัย และการใช้พาหนะอพยพ สิ่งสำคัญเราจะพยายามไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยวิทยากรนายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันสำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าหมู่บ้านบ่อมะกรูด เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งจริงๆ การมีผู้นำที่ดีย่อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะการซ้อมแผนภาคประชาชน ตนพึ่งได้พบเห็นที่บ้านบ่อมะกรูดแห่งนี้เป็นแห่งแรก นายชูศักดิ์ ไชยแป้น ผู้ประสานงานอปพร.สำนักงานปภ.จังหวัดราชบุรี ได้กล่าวถึงงานซ้อมแผนว่า หากมันเกิดขึ้นจะได้มีเวลาเตรียมตัว มีการวางแผน การดูแลซึ่งกันและกัน ส่วนสำคัญคือการเอื้ออาทรกับแบบบ้านบ่อมะกรูด เป็นเรื่องของความเตรียมความพร้อมที่น่ายกย่องจริงๆ ทางด้าน ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ได้กล่าวว่าในการเตรียมความพร้อมเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการที่จะพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรให้มากที่สุด และยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของทางราชการด้วย ได้ร่วมกับชาวบ้านบ่อมะกรูดมาโดยตลอด จึงทำให้เห็นว่าที่นี่ประสบผลสำเร็จในด้านการพึ่งพาตนเองตลอด และยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา นางจำปา ฮวดมา ประธานเครือข่ายภาคประชาชนตำบลบ้านสิงห์ กล่าวว่าตั้งแต่เครือข่ายบ้านบ่อมะกรูด เกิดขึ้นมาเมื่อ ๑๐ปีที่แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดราชบุรีมากมาย เช่นมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายอปพร.จังหวัดราชบุรี เครือข่ายศตส.ภาคประชาชน เครือข่ายแผนชุมชน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล เครือข่ายสื่อชุมชน เครือข่ายศอช.จังหวัดราชบุรี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเยาวชนอาสา เครือข่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งแต่ละเครือข่ายแกนนำบ้านบ่อมะกรูด นำโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้เข้าไปสท้อนปัญหา เสนอทางออก ส่งเสริมเป็นนโยบาย และสนับสนุนขบวนการ สู่การเปลี่ยนแปลง ในการซ้อมแผนครั้งนี้ มีทั้งหมด ๓๐ ครัวเรือนผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ คนและมีหลวงพ่อวิสุทธิวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ่อมะกรูด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นประธานการประสานงานร่วมภาคปฏิบัติการ ๒๔ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การสื่อสารอปพร.ชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  เปิดป้ายเครือข่ายอปพร.กองผสมราชบุรี
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี รวมพลังงานประเด็นและสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดราชบุรี และสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง จัดทำบุญถวายสังฆทาน เลี้ยงพระเพล พร้อมกับเปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมมาตรฐานทางขบวน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัด สามารถประสานงานที่มีฐานการทำงานคือสำนักงาน ป้ายสำนักงาน อุปกรณ์การสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ระบบคอมพิวเตอร์สีทั้งหมด และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะใช้คำขวัญ "มั่นใจพัฒนา ซื่อสัตย์ดี มีความรับผิดชอบ" เปิดป้ายโดยพระครูวิสุทธิวีระธรรม เจ้าอาวาสวัดบ่อมะกรูด และผู้มอบสำนักงานให้คือ นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติปี ๒๕๕๐ ผู้รับมอบสำนักงานคือ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และนายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังวัดราชบุรี และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ประธานอปพร.เขต2 ประชุมร่วมกอ.รมน.
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกทำลายป่าอำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาศัยเป็นประธานเครือข่ายข่าวประชาชนเพื่อความมั่นคงใน
จังหวัดราชบุรีและเป็นประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นำข้อมูล
การบุกรุกป่า การทำลายป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรดินน้ำป่า ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
โดยมีนายทุนทุกระดับ อิทธิพลจากอำนาจหลายอำนาจ การถือครองที่ผิดกฎหมาย มี
การเอื้อผลประโยชน์จากการบุกรุกที่โจ๋งครึ่ม ไม่เกรงกลัวอำนาจรัฐ และกฎหมาย ยังมี
การใช้กฏหมู่จากอิทธิพลนอกพื้นที่ เข้ารายงานต่อพลโท จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร รองผู้
อำนวยการส่วนการข่าว สำนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรือกอ.รมน. พร้อมกับ น.อ.รจนกร ปุยติ พ.อ.ภาคภูมิ ผ่องจิตรฯเพื่อขยายผลการตรวจ
สอบการถือครอง ซึ่งจะได้ประสานไปยังกรมธนารักษ์ยุติการเช่าใว้ก่อนจนกว่าคณะทำ
งานจะได้ตรวจสอบผลการรุกป่าว่ามีอะไรที่ยังไม่มีความชัดเจนและยังต้องแสวงความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ให้ร่วมกันรักษาป่า รักษาต้นน้ำลำธาร รักษาทรัพยากรที่
มีคุณค่ามหาศาลใว้ให้ลูกหลานไทย อย่างเข้มแข้งโดยได้ได้มอบให้ที่เขตพื้นที่อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  อ่านต่อ>>
  เยี่ยมจุดบริการประชาชน
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต 2 สุพรรณบุรี และประธานคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จังหวัดราชบุรี ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง นายอุทัย แสงนุ่ม ประธานสวัสดิการอปพร.จังหวัดราชบุรี นายวัชรวิชญ์ รอดจินดา อปพร.ดีเด่นจังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.ออกเยี่ยมตามจุดบริการประชาชน ที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการอย่างมีระบบในการป้องกนและลดอุบัติภัยทางถนน ทำให้ถนนสายรองลดอุบัติเหตุลงใด้ ซึ่งในการออกเยี่ยมนั้นก็ได้มีโอกาสอวยพรวันสงกรานต์ และประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว จากสึนามิ หรือภัยจากอุทกภัย จากอัคคีภัย วาตภัย โดยประธานได้ขอให้อปพร.เตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ ณ จุดบริการบ้านบ่อมะกรูด จุดบริการตำบลบ้านสิงห์ จุดบริการอบต.ดอนใหญ่ จุดบริการตำบลพิกุลทอง จุดบริการบ้านไร่ จุดบริการเทศบาลปากท่อ จุดบริการตำบลเขาชงุ้ม/รายงานข่าวโดย สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวNEWS4 สำนักข่าวศูนย์พลเมืองคุณธรรม สำนักข่าวสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลาง และสำนักข่าวชุมชนจังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ชาวบ้านบ่อมะกรูดร่วมตั้งจุดบริการประชาชน
หมู่บ้านบ่อมะกรูดรวมพลังตั้งจุดบริการประชาชน ประกอบด้วย ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจสายตรวจบ้านบ่อมะกรูด เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาดิน บ้านอยู่บ่อมะกรูด ออกเวรก็จะมาร่วมกันทำงาน นายวินัย คงนะภา รองประธานหมู่บ้าน นายยุทธิ์ โชติพรวน ราษฎรอาสาสมัครชุมชน นายอ๋อ การะเกตุ ราษฎรอาวุโส นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรีและประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เยาวชน และชาวบ้านบ่อมะกรูด เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อห่วงลูกหลานและผู้สัญจรถนนสีขาวสพานขาว-หนองเอี่ยนความยาว ๕ กม.ถนนเส้นนี้เป็นถนนปลอดจากยาเสพติดด้วย เพื่อแบ่งเบาราชการในการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัย และเป็นศูนย์การเรียนรู้ป้องกันปัญหาอบัติเหตุและสังคมอื่นได้ เปิดจุดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด/รายงานข่าวโดย สำนักข่าวมะกรูดดอทคอม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวNEWS4 สำนักข่าวศูนย์พลเมืองคุณธรรม สำนักข่าวสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคกลาง และสำนักข่าวชุมชนจังหวัดราชบุรี  อ่านต่อ>>
  ประชาคมอปพร.ระดับเขตที่ปากท่อราชบุรี
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ศูนย์ อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี จัดประชุมประชาคม ระดับเขต ๒ สุพรรณบุรี ที่ศาลาเทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี กรรมการประสานงาน อปพร.จังหวัดราชบุรี นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี และรักษาการ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพ ซึ่งประธานในพิธีคือ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้กล่าวรายงานคือ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านเป็นผู้อำนวยการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี ผู้นำกล่าวคือ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการศูนย์ อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี
นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบโล่ อปพร.ดีเด่นระดับศูนย์เขต ๒ สุพรรณบุรี จำนวน ๑๒ ท่านเป็นรางวัลชีวิต ที่มีความดี ความสามารถ สร้างความสุขให้ประชาชนได้

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๒ นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ หน.ปภ.จังหวัดราชบุรี นางสมเจตน์ พรหมสุนทร หน.ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญประธานชมนิทรรศการอปพร.จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชมกิจกรรมความเข้มแข็งของ อปพร.กองผสม ศูนย์เขต ๒ สุพรรณบุรี

นายวิชาญ รังสีวรรธนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากท่อ ผู้สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวก กล่าวต้อนรับสมาชิก อปพร.๓๐๐ คน นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.จ.ราชบุรี บรรยาพิเศษภารกิจอปพร.จังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลกองผสม อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี ทีม VIPเทศบาลปากท่อ ฟุตบอลหญิงคู่ผสมระหว่าง นครปฐมรวมกับราชบุรี และทีม สุพรรณบุรี และคู่บอลชาย สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี ผลของการแข่งขัน ชนะเลิศทีมชายจังหวัดราชบุรีเจ้าภาพ ส่วนคู่บอลหญิง ชนะเลิศจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการ อปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และนายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สนับสนุนงานประชุมประชาคมครั้งนี้
  อปพร.บ่อมะกรูดร่วมกับสายตรวจตำบลบ้านฆ้องเตรียมพร้อม
อปพร.สถานีบ้านบ่อมะกรูดเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหนาสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต๒สุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมและซักซ้อมกำลังพลอปพร.เครือข่ายบ้านบ่อมะกรูดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รับฟังวิทยากรในการออกมา
ช่วยเหลือประชาชน ในเขตที่เจ้าหน้าที่อื่นๆเข้าไม่ถึง เนื่องจากพวกเราเป็นอปพร.ที่ต้องช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย โดยไม่เลือกฝ่ายและยังมีอุดมการณ์ที่มีเกียรติ วินัย กล้าหาญ เมือวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  ไถ่ชีวิตถวายพระราชกุศล๕ธันวามหาราช๒๕๕๒ ณ บ่อมะกรูด
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านบ่อมะกรูด
หมู่บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรระดับชาติ ประกอบด้วย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัทแห่งชาติ ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ศูนย์พลเมืองคุณธรรม สถาบันกศน.ภาคกลาง ศูนย์อปพร.เขต 2สุพรรณบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวนิวส์โฟร์ข่าวภาคประชาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดราชบุรี สภาพัฒนาการเมืองจังหวัดราชบุรี กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกันจัดงานพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน ๓ ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช สำหรับท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานประกอบด้วย
๑.นายมณเฑียร สอดเนื่อง ประธานอำนวยการสื่อชุมชนแห่งชาติ และประธานจัดงาน
๒.อ.สรรค์ชัย พรหมฤาษี นายกสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัทแห่งชาติ
๓.นายอัมพร มากเพชร ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง
๔.นายปฏิภาณ จุมผา ผู้จัดการสำนักงานภาคกลางบนและตะวันตก (พอช.)
๕.นางสาวจงเปนณี จงพร้อม เลขาธิการสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัทแห่งชาติ
๖.นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการศูนย์พลเมืองคุณธรรม
๗.นางนันทกา วัฒนาประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
๘.นางสมเจตน์ พรหมสุนทร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุพรรณบุรี
๙.นายชูศักดิ์ สาสุข ตัวแทน ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี
๑๐.นางสาวปรินดา รังษีสัจจะ ผช.ผจก.พอช.ภาคกลางบนและตะวันตก
๑๑.นายวิวัฒน์ เจนชัย หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สถาบัน พอช.ภาคกลางบนตะวันตก
๑๒.นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผู้ช่วย ปภ.จ.ราชบุรี
๑๓.นายปฐม สายเส็ง ผช.ปภ.จ.ราชบุรี
๑๔.พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ จินดารัตน์ ตัวแทน ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
๑๕.ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หัวหน้าสายตรวจตำบลบ้านฆ้อง
๑๖.ผอ.ไกร ตราบดี ประธานกองทุนแม่ของแผ่ดินอำเภอดำเนินสะดวก
๑๗.นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี ประธานตำรวจอาสาจังหวัดราชบุรี
๑๘.นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
๑๙.นายวิฑูรย์ ศรีเกษม ตัวแทนระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล
๒๐.นายชัววัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.ราชบุรี เขต 2
๒๑.นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน
๒๒.นายเฉลิมชน คงสมใจ ตัวแทนพี่น้องไทยมิสลิม กทม.
๒๓.นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ตัวแทนเครือข่ายต้านยาเสพติดลาดกระบัง
๒๔.ด.ต.ชัยกร จิตคำ ตัวแทนสภ.เขาดิน
๒๕.นายแนบ ภู่ดำรงค์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลค้งสลอต ลาดบัวหลวง
๒๖.พันโทองอาจ อินทรสุนทร ประธานเครือข่ายศุนย์พลเมืองคุณธรรมคลองเขิน
๒๗.นายสมภร ทัพนาค สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตำบลท่าตระคร้อ
๒๙.อ.ทองจุล ขันขาว สถาบันกศน.ภาคกลาง
๓๐.อ.นฤมล อันตะริกานนท์ สถาบันกศน.ภาคกลาง
๓๑.อ.ไพโรจน์ ขุนทอง สถาบันกศน.ภาคกลาง
๓๒.กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์ กำนันตำบลเริงราง สระบุรี
๓๓.นายวิทยา ศรีจันทร์ พิธีกรสถานีวิทยุ
๓๔.นางสาวมุกนัดดา พิทักษ์มหาเกตุ เลขานุการสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัท
๓๕.นายวทัญญู ชัยจำนงค์ กรรมการทะเบียนสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัท
๓๖.นายสิทธิชัย คุ้มอนุวงศ์ อุปนายกสมาคมสภาองค์กรพุทธบริษัท

พร้อมกับพสกนิกร ๕๐๐ คนทำพิธีจุดเทียนชัย และ ไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อวันพ่อแห่งชาติ จึงได้มอบพ่อดีเด่นศูนย์พลเมืองคุณธรรมจำนวน ๓๙ ท่าน เป็นที่ปิติเป็นอย่างยิ่ง และมอบโล่ผู้สื่อข่าวดีเด่นปี ๒๕๕๒ มอบผู้สนับสนุนดีเด่นปี ๒๕๕๒ และศูนย์ดีเด่น ๔ ศูนย์ ทำให้เกิดบรรยากาสของความปลื้มปิติทั้งแผ่นดิน ที่พสกนิกรบ้านบ่อมะกรูด และเครือข่าย ได้สรรค์สร้างความดีอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีการดำรงอยู่และใช้ ความดี ความสุข ความสามารถเติมให้เต็มในสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สนามกีฬาหมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประสานการจัดงานโดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รักษาการประธานอปพร.จ.ราชบุรี และประธานอปพร.เขต 2สุพรรณบุรี  อ่านต่อ>>
อปพร.ราชบุรี ๑๖๐ นายศึกษาดูงานศูนย์ป้องกันฯเขต ๗สกลนคร สนับสนุนโดย อบจ.ราชบุรี
อปพร.จังหวัดราชบุรี เดินทาง๒,๐๐๐กม.ศึกษาศูนย์ปภ.เขต ๗ สกลนคร
โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอปพร.เขต ๒ สุพรรณบุรี และรักษาการ อปพร.จ.ราชบุรี นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี เลขานุการอปพร.พร้อมกับ อปพร.จังหวัดราชบุรี ๑๖๐ นายเดินทางศึกษาดูงานที่ศูนย์ปภ.เขต ๗ สกลนคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน รักษาการ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต ๗ สกลนคร นางเพ็ญสวัสดิ์ แสงนภาบวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นางณัณฑริกา นิ่มพิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม พร้อมกับนายยิ่งยศ ศรีรส วิศวกรเครื่องยนต์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้อบรมข้อมูลที่มีความประทับใจ ทั้งได้เรียนรู้กระบวนการ อปพร.เขต ๗ อย่างละเอียด ประสบผลสำเร็จดียิ่ง นอกจากนี้ได้นำอปพร.จ.ราชบุรี แสดงการโรยตัว การซ้อมแผนผู้ประสบภัย การค้นหา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นของจริง โดยใช้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นการซ้อม และยังบันทึกความร่วมมือว่า อปพร.ศูนย์ เขต ๗ สกลนครและ อปพร.จังหวัดราชบุรี ต้านภัยรวมใจเป็นหนึ่ง เพื่ออนาคตของการกู้ภัยและช่วยเหลือ โดยในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเข้มข้น และได้รับการกล่าวชมอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ ปภ.เขต ๗ สกลนคร /สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ สำนักข่าวนิวส์โฟร์ไทย สำนักข่าวมพกูดดอทคอม รายงาน  อ่านต่อ>>
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รักษาการ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และเป็นประธาน อปพร.เขต ๒สุพรรณบุรี นำอปพร.จำนวน ๒๐๐ คน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนจาก ผอ.พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับ นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกอบจ.ราชบุรีนายชัยวัฒน์ หงส์ศุภางค์พันธุ์ ส.อบจ.ราชบุรี เขต๒ นายจีรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายชูศักดิ์ สาสุข ครูฝึกเขต ๒สุพรรณบุรี นายประมวล โพธิ์หล้า ตัวแทน ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี นายชูศักดิ์ ไชยแป้น นายปฐม สายเส็ง จนท.ปภ.ราชบุรี นายมณเฑียร แก้วพลอย ประธานอปพร.จ.นครปฐม นายสุชาติ ศรนารายณ์ จนท.ปภ.นครปฐม นางอุดมลักษณ์ กาญอร่ามกุล ผอ.ศูนย์เทศบาลเจ็ดเสมียน นางกรรณิกา ณ บางช้าง ตัวแทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี สำนักข่าวนิวส์โฟร์ นายวิเชียร ศรีเชียงสา ผอ.ศูนย์ข่าวชุมชนสิงห์บุรี นายสยาม จิตรบวร ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมกับ อปพร.๒๐๐ คนพร้อมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร เสียงดังกระหึ่มตึกอบจ.ด้วยพลังอาสาสมัคร เพื่อเป็นการถวายพระพรประวัติศาสตร์ร่วมกันทั้ง ๔ จังหวัดอย่างเข้มข้น และจัดเสวนาอปพร.เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ใว้ใจกัน เชื่อใจกัน ปลูกฝังอุดมการณ์รักในหลวงร่วมกัน อย่างมีความสุข ความดี ความสำเร็จ และความสามารถ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม อบจ.ราชบุรี  อ่านต่อ>>
หน่วยเคลื่อนที่เร็วอปพร.จังหวัดราชบุรีธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.เขต๒ สุพรรณบุรี และรักษาการณ์ ประธานอปพร.
จังหวัดราชบุรี เตรียมกำลังพลซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยชีวิตประชาชน ด้านการบาดเจ็บ อาหาร น้ำดื่มและยารักษาโรค พร้อมเตรียมอุปกรณ์รถยนต์ จำนวนคน เปลสนาม ถังอ๊อกซิเจนเครื่องมือต่างๆเตรียมความพร้อม และประชุมวางแผนการช่วยเหลือเต็มอัตราศึก โดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว๒๐๐คนเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อ๑๙พฤษภาคม๒๕๕๓ ณ สถานีป้องกันบรรเทาสาธารภัยอปพร.ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
 อ่านต่อ>>
โคน้อย ๓ ชีวิตแม่ลูกรอดตาย
จากโรงเชือดหวุดหวิดด้วยพระบารมี
ธนาคารโคกระบือชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้รับโค๓แม่ลูกจาก รศ.อำนาจ เย็นสบาย
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และครอบครัว ที่ไถ่ชีวิตโคแม่ลูก ๓
ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์อำเภอโพธาราม เป็นโคแม่ที่เดินเข้าโรงฆ่าพร้อมกับลูกน้อยวัย
๓เดือน และโคสาวอีก ๑ตัว เป็นการสร้างบุญมหาศาลที่ไถ่ถอนชีวิตสัตว์ใหญ่ ที่กำลัง
จะตายสู่อ้อมอกชาวบ้านบ่อมะกรูด โดยชาวบ้านบ่อมะกรูดได้เกิดธนาคารโคกระบือ
ที่จะส่งเสริมเกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเพื่อไม่ต้องถูกฆ่า
ถูกขายชั่วชีวิต คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ รศ.อำนาจ เย็นสบาย โดยคำสัมภาษณ์ที่
จะขึ้นเป็นคลิปวีดีโอในหน้าข่าวนี้ โดยท่านสงสารโคทั้ง ๓ ตัวที่กำลังต้องถูกฆ่านำ
มาเป็นอาหารของมนุษย์ เลือดต้องตก ยางออก เป็นการเบียดเบียนสัตว์ ครอบครัว
ของท่านซึ่งมีความตั้งใจในการซื้อ ไถ่ถอนชีวิตทุกชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร เวียนบรรจบครบในวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ในส่วนของบ้านบ่อมะกรูด
นายทองสุข ลาลาด ประธานชุมชน นายวินัย คงนะภา ประธานธนาคารโคกระบือ
บ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด.ต.ชัยกร จิตร
คำ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติ
นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ให้การต้อนรับ และ
ได้อาราธนา พระครูวิสุทธิวีรธรรม เจ้าอาวาสวัดบ่อมะกรูด รับสังฆทานโคทั้ง ๓ ตัว
ขอให้ครอบครัวท่าน รศ.อำนาจ เย็นสบาย จังมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อ
มะกรูด  อ่านต่อ>>
อปพร.ศูนย์เขต ๒ สุพรรณบุรี โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ นายวิรช ศรีบานเย็น รองประธาน นายมณเฑียร แก้วพลอย รองประธาน รวมทั้งคณะกรรมการ อปพร.เขต ๒ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เขต ๒และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดในเขต ๒ ร่วมประชุมและร่วมต้อนรับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี คนใหม่ และต้อนรับ นายจิตติศักดิ์ ศรีศักดิ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ที่ทั้ง ๒ ท่านเดินทางมารับตำแหน่ง พร้อมกับร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ร่วมกันจัดประชุมประชาคมระดับเขต ๒ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ เทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดนิทรรศการ ๔ จังหวัด การแข่งขันกีฬา การแสดงอปพร.พร้อมทั้งมอบโล่ ให้กับ อปพร.ดีเด่นระดับเขต ๒ จังหวัดละ ๒ คน
๒.การเตรียมการจัดสวนสนาม อปพร.เขต ๒ เอง
๓.การเตรียมการซ้อมแผนกรณีเขื่อนแตก
๔.การใช้วิทยุสื่อสาร อปพร.ที่ถูกต้อง กระชับ รวดเร็ว สู่การช่วยเหลืออย่างทันเวลา
๕.การระดมพลสู่วัน อปพร.๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๖.การใช้ระหัสของกรรมการศูนย์เขต ๒ ให้ใช้ดังนี้
๖.๑ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ใช้เสือดำ ๑
๖.๒ นายวิรัช ศรีบานเย็น ใช้ เสือดำ ๒
๖.๓ นายมณเฑียร แก้วพลอย ใช้เสือดำ ๓
๖.๔ นายฐติกภัณฑ์ หมั่นดี ใช้เสือดำ ๔
มติที่ประชุมเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้งประชุมศูนย์ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี /รายงานข่าวโดย สำนักข่าว อปพร. ศูนย์เขต ๒ สุพรรณบุรี  อ่านต่อ>>


ผู้บริหารเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
 
UserName
Password