หาเวป :
   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
เลือกฉบับ  
คอลัมน์ข่าว
บทนำ มติชน กล่าวถึงวิทยุชุมชน (1)
หลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยุชุมชน (1)

ฟังเสียงออนไลน์
หมอกหรือควัน
หอบฝัน ภาษาจีน
รักฉันนั้นเพื่อเธอ
หากจะรัก ชาตรี
ผู้ชนะสิบทิศ ชรินทร์
หอบฝัน ภาษาไทย
ห้องสีขาว พี่แจ้
เพลงรัก
หยุด
เพลงรัก
  มีต่อ>>

เว็บบอร์ด
ต้องการลงโฆษณา อยากทราบรายละเอียด
สนใจอย่ากเป็นดีเจ สมุทรสาคร อย่างแรงครับ (เก้า)
สนใจอย่ากเป็นดีเจ สมุทรสาคร อย่างแรงครับ (เก้า)
สนใจอย่ากเป็นดีเจ สมุทรสาคร อย่างแรงครับ (เก้า)
สื่อที่ไร้ยางอายหรือสื่อที่ไร้จรรยาบรรณ
โปรดระวังมิจฉาชีพในคราบสื่อ
คลื่นไหนต้องการโฆษนาบ้าง
คลื่นไหนต้องการโฆษนาบ้าง
คลื่นวิทยุไม่มีคนจัด
ดีเจอั้งหายไปเลย
ไปหน้ากระทู้รวม >>

ดู VDO ออนไลน์
ผู้ว่าพบสื่อสมุทรสาคร(ตอนที่1)
ผู้วาพบสื่อสมุทรสาคร (ตอนที่2)
  มีต่อ>>

 


Web Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สถานี : ชมรมวิทยุสมุทรสาคร


นำไปติดหน้าเวป

คัดลอก
คลิกที่คัดลอก Code ไปติดที่หน้าเวปของท่านเท่านี้ก็สามารถ พังสดสดเสียงได้เหมือนฟังจากสถานีโดยตรง
คลื่นวิทยุที่มีคนฟังมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร
ดำเนินการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ข้อ
1. อยู่อย่างพอเพียง
2. หลีกเลี่ยงอบายมุข
3. ทำงานเชิงรุกกับสิ่งแวดล้อม
4. พร้อมส่งเสริมประชาธิปไตย

ข่าวดี หากท่านมีความประสงค์ที่จะ
1. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรของท่านกับประชาชน
2. ทำให้องค์กรของท่านได้รับทราบความคิดเห็นจากประชาชน
3. สร้างความศรัทธาความนิยมในองค์กรให้เกิดขึ้น
4. อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ชมรมวิทยุชุมชนสมุทรสาคร คลื่นวิทยุที่มีคนฟังมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร

ยินดีรับใช้ เป็นสื่อกลางให้กับหน่วยงานของท่าน

E-mail radio93.75@hotmail.com
www.skradioone.com
  สมาชิกชมรมวิทยุชุมชนสมุทรสาคร 20 สถานี
อำเภอเมือง มี 10 สถานี

1. Fm 88.85 MHz
2. Fm 90.25 MHz
3. Fm 90.75 MHz
4. Fm 95.75 MHz
5. Fm 96.75 MHz
6. Fm 98.75 MHz
7. Fm 100.75 MHz
8. Fm 104.25 MHz
9. Fm 104.75 MHz
10.Fm 108.00 MHz
อำเภอกระทุ่มแบน มี 7 สถานี

1. Fm 88.75 MHz
2. Fm 93.25 MHz
3. Fm 96.75 MHz
4. Fm 97.75 MHz
5. Fm 100.25 MHz
6. Fm 102.75 MHz
7. Fm 105.25 MHz
8. Fm 105.75 MHz
9. Fm 106.25 MHz
10.Fm 106.75 MHz

อำเภอบ้านแพ้ว มี 3 สถานี

1. Fm 92.75 MHz
2. Fm 93.75 MHz
3. Fm 101.25 MHz
  สมาชิกชมรมวิทยุชุมชนสมุทรสาคร 20 สถานี
1. 93.75 [ยกกระบัตร 93.75]
3 ม. 6 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
นายชุมพล สายหยุด 085-903-6359

2. 101.25 [หลักสี่ ฯ 101.25]
17 ม. 2 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
นายวิบูลย์ น้ำชัยศรี 034-481732

3. 92.75 [โครงการรักษ์ไทยประชาร่วมใจต้านภัยยาเสพติดล]
159/4 ม.2 ต.บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
นายสุรศักดิ์ พึ่งธรรม 081-356-7839

4. 96.75 [มหาชัย 96.75]
12 ม 9 ต.โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 74000
นายโชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข 081-813-4848

5. 98.75 [ดี เรดิโอ 98.75]
38 ม 7 ต.พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 74000
นายสุขสันต์ เรืองทิพย์ 086-797-8762

6. 90.25 [ชุมชนคนสาคร 90.25]
29 ม 4 ต.ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000
นายประทีป เสมาใหญ่ 085-179-0426

7.108.00 [ชุมชนคนรักมหาชัย[NEWWAVE RADIO]
96/25 ม. 6 ต.บางน้ำจืด เมือง สมุทรสาคร 74000
นายศุราช บุญโตมาตลอด 081-7355-758

8. 104.75 [VFM 104.75]
47/36 ม. 7 ต.ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร
น.ส.พัณณ์ชิตา วโรตมกิตติบูรณ์ 086-629-6935

9. 100.75 [Nice Radio 100.75]
94 ม. 2 ต.บางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 74000
นายวัชระ ชูทอง 081-907-0526

10. 88.85 [คลื่นแซ่บท่าฉลอม 88.85]
วัดช่องลม ต.ท่าฉลอม เมือง สมุทรสาคร
นายบุญเทอญ พรเกียรติกุล 081-705-8310

11. 95.75 [MHz Surf Infinity 95.75]
1600/104 ต.มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000
นายพิสัณห์ อารยางกูล 084-157-9575

12. 93.25 [AL Radio 93.25]
207/30 ม.12 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
นายธเนศ ตั้งจิตรโชคชัย 081-880-1197

13. 87.75 [Best Radio 87.75]
106 ม. 5 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
นายทินกร เจรจาปรีดี 084-147-4616

14.104.25 เซิร์ฟ ลูกทุ่ง
1600/104 ต.มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000
นายพิสัณห์ อารยางกูล 084-157-9575

15. 96.75 กระทุ่มแบน
อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
นายธเนศ ตั้งจิตรโชคชัย 081-880-1197

16. 106.75 [วิทยุชุมชนคนอ้อมน้อย 106.75]
5/55 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
นายนรินทร์ สุขสราญ 086-509-8447

17. 100.25 [วิทยุชุมชนศรีสำราญ 100.25]
207/14 ม. 12 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
น.ส.วิภารัตน์ เอื้อพิทักษ์

18. 97.75 [วิทยุชุมชนคนสวนหลวง 97.75]
9/1 ม 9 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
นายสำรวล สุขสราญ 089-767-1163

19. 105.25 [เก้าแสนเรดิโอ 105.25]
273/226 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
นายนิธิกร พิมพ์จุฬา 081-3488-071

20. 90.75 [RADIO ZAPP 90.75]
154/77 ม.6 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
น.ส.ชัญญา ศรีนวล 081-623-7391

21. 106.25 [บ้านรางน้ำใส]
31 ม.3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

22.102.75 ( สถานีคลองมะเดื่อ )
วัดราษฏร์บำรุง(หงอนไก่) ม.2 ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
คุณอมรรัตน์ ชัยศรี 089-224-2847

23. 105.75 (สถานีท่าเสา)
1 ม.1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
คุณอมรรัตน์ ชัยศรี 089-224-2847
หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1 - 10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุดระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ---=====อธิษฐาน=====---*เริ่ม เลย*

***********

**********

*********

*******

******

*****

****

**

* ***หยุด!***

*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~ พฤษภาคม-ใจเย็นมาก

~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~

ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!

ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจิง

1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน6เดือน

6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิงภายใน2อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจริงเร็วมาาาาาาก